SPIA inviterer til infomøder om den nye ferielov

SPIA inviterer hermed til tre temamøder (med samme indhold) om den nye ferielov, hhv.:

 • Mandag den 28/10-19, kl. 9-12, på Hyltebjerggaard, Linde Allé 33, 2720 Vanløse
 • Tirsdag den 5/11-19, kl. 17-20, på Hyltebjerggaard, Linde Allé 33, 2720 Vanløse, og
 • Torsdag den 12/3-20, kl. 10-13 i HERNING, Børnehuset Stjernen, Gilmosevej 20, Tørring, 7400 Herning

På Temamøderne vil SPIA informere om den nye ferielov, der trådte i kraft den 1/9-19 og om overgangsperioden, der strækker sig over perioden 1/9-19 til den 31/8-2020.

Det ene af møderne i Vanløse er, som det ses, et formiddagsmøde og det andet et eftermiddags-/aftenmøde. Dette for at give så mange som muligt af de mange institutioner i Hovedstadsområdet lejlighed til at komme og få en introduktion til de mange nye ting i den nye ferielov.

De væsentligste ændringer i ferieloven drejer sig om:

 • Samtidighedsferie
 • Ændring af ferieår
 • Mulighed for afholdelse af betalt ferie på forskud
 • Virksomhedslukning
 • Udbetaling af optjent ferie
 • Ferietillæg
 • Feriehindring
 • Ny fond: ”Lønmodtagernes feriemidler”

Vi vil komme ind på alle emnerne på møderne, hvor SPIA`s direktør, cand.jur. Annette Foltmann vil stå for orienteringen. – Vi udsender senere en nærmere beskrivelse af indholdet på møderne.

Målgruppen er ledere, souschefer, tillidsrepræsentanter, bestyrelsesmedlemmer og andre fra institutioner tilknyttet SPIA og Spifo, uanset om I kommer fra selvejende daginstitutioner eller private daginstitutioner med eller uden overenskomst.

Tilmelding/Deltagelse er gratis, men kræver forudgående tilmelding, der senest 3 hverdage før det aktuelle møde sendes pr. mail til morten@spia.dk – Ved udeblivelse faktureres et gebyr på kr. 250,-

Håndbog i personalejura

SPIAs håndbog i personalejura (Pt. UDSOLGT!) er for ledere og medarbejdere i selvejende og private institutioner og foreninger, der hurtigt vil danne sig et overblik over hovedlinjerne på personaleområdet. Det er vores håb, at I med denne håndbog, vil få et overblik over personalejuraens hovedveje og hermed undgå dyre personalesager. Men også at I vil blive inspireret til at sætte fokus på et godt arbejdsmiljø, der er den centrale faktor for at have en velfungerende arbejdsplads med et højt produktions- og trivselsniveau.

Summen af jeres medarbejders faglige kompetencer, engagement og samarbejdsevner er enhver virksomheds vigtigste ressource. Derfor er det både menneskeligt og økonomisk klogt, at skabe gode rammer for trivsel og kultur på arbejdspladsen. Bogen koster 95 kr. inklusiv moms (+ forsendelse) og kan bestilles på morten@spia.dk

Håndbog i personalejura

Præsentation af “Håndbog i personalejura”