Bogomtale: ” Børn og Seksualitet ”

” Børn og Seksualitet ” af Anna Louise Stevnhøj og Mimi Strange.  Hans Reitzels Forlag

I efteråret 2016 udkom en væsentlig bog, som for første gang har samlet tilgængelig viden om børns seksualitet. Bogen gennemgår den barnlige seksualitet fra fødsel til tidlig pubertet.Der gives en grundig indsigt i, hvad der er naturlig og forventelig seksuel adfærd i barneårene og påpeger, at det er sundt og normalt, at børn er nysgerrige på egen og andres kroppe. Den beskriver barnets egen forståelse af deres seksualitet, der er en helt anden, end den voksnes seksualitet. Bogen beskriver også, hvornår børns seksuelle adfærd er bekymrende, og hvornår man skal reagere på usund adfærd. Ligeledes er der et afsnit om seksuelle overgreb mod børn.

Bogen er oplysende og meget anvendelig for både forældre og daginstitutionspersonale. Den kan bruges som hjælp til, at medarbejdere i daginstitutioner forstår barnets udvikling og bliver i stand til at sætte relevante rammer for børns kropslige adfærd i institutionen, således at daginstitutionerne ikke begrænser børns trivsel på det kropslige område, af angst for overgreb eller for at blive misforstået som medarbejdere.

Bog