Cecilie, 25 år og konstitueret leder, vinder flot særpris i Politikens Pædagogpris 2020

Cecilie Trebbien er pædagog og konstitueret leder i udflytterbørnehaven Høbjerg i Vedbæk, som er tilknyttet SPIA.  Vi har fra SPIA allerede sendt en blomsterhilsen med et stort tillykke, men vi gentager gerne – og deler hér denne solstrålehistorie med Jer andre.

Selv om Cecilie kun har været færdiguddannet i omkring et år, »skulle man tro, at hun havde et helt livs erfaring«, lyder det i en af forældrenes indstillinger. Hun får særligt ros for sit arbejde som konstitueret leder i en coronatid, hvor »hun mestrer at kommunikere, vejlede og sideløbende gøre det hele til en leg for ungerne«, skriver Politiken om vinderen af særprisen for dagtilbud, 0-6 år, Cecilie Trebbien.

Politikens Pædagogpris 2020 er en nyindstiftet pris, hvor Politiken og Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger hædrer de dygtigste og mest dedikerede  pædagoger i Danmark. Prisen skal være med til at skabe opmærksomhed omkring og respekt for den gode pædagog.

Børn, forældre, ledere, kolleger og alle andre har indtil 8. oktober kunnet indstille deres kandidat, som kunne være enten en enkeltperson eller et pædagogteam. Blandt i alt 780 indstillede kandidater har et fagpanel fundet de i alt syv vindere, som blev fejret tirsdag den 17. november 2020 i Politikens Hus.

Vinderkategorierner var: 1 Hovedprisvinder og 2 særprisvindere for 0-6 års området, 1 hovedprisvinder og 2 særprisvindere for skolefritidsområdet samt en specialpris for social- og specialpædagogik.

Cecilie Trebbien blev som nævnt den ene af de to særprisvindere for 0-6 års området. Ud over hæder og ære modtager Cecilie 25.000 kr., hvoraf en tredjedel skal bruges på hendes institution, mens hun selv må disponere over resten. Om den trediedel der skal bruges på hendes institution, siger Cecilie til Børn&Unge: »Vores udefaciliteter skal have et løft, og det skal være noget, børnene kan mærke. Men jeg vil også bruge nogle af pengene på, at vi som personalegruppe kan lave noget sammen. Mine kolleger har også en andel i prisen, og derfor skal vi have det lidt godt. Det er ikke så tit, vi har råd eller tid til at prioritere det i hverdagen,« siger hun.

FAKTA:

Læs mere om alle 7 vindere og Politikens Pædagogpris: https://politiken.dk/indland/uddannelse/paedagogprisen/art7996597/Her-er-vinderne-af-Politikens-P%C3%A6dagogpris-2020?fbclid=IwAR1SMLbuD1NKO49cLM0WM0oruMTyVaAWAuMBvfC-BZsCzLOyIJvxt4M-gdE

Udflytterbørnehaven Høbjerg holder til i Vedbæk i Nordsjælland, men har driftsoverenskomst med Københavns Kommune med opsamlingssted på Østerbro. Link til Høbjerg`s hjemmeside: https://www.hoebjerg.dk/

Konference: FRITIDSPÆDAGOGIK OG DEN FRIE TANKE – HVOR ER VI PÅ VEJ HEN?

Dato og tidsplan: Konferencen er UDSAT til den 11. februar 2021
på Københavns Professionshøjskole fra 9.00.-15.30

Konferencen, som Spifo er medarrangør af i samarbejde med 9 andre organisationer, stiller skarpt på fastholdelse af fritidspædagogikken i børns fritidsrum.

Det gør vi ved at give blik på og nuancering af, hvorfor fritidspædagogikken er til gavn for alle børn og giver dem mulighed for at øve sig i elementer som at være deltagende, være kritiske og være i fællesskaber.

Samlet skal oplæg og drøftelser bidrage til at sætte fritidspædagogikken på den politiske dagsorden – så den del af børn og unges liv prioriteres og værnes om.

Se program for konferencen: Program-Fritidspædagogik

Tilmelding foretages her: https://org.bupl.dk/web/web040.nsf/tilmeldx?openform&kid=494

SPIA holder lukket Grundlovsdag

Kære alle

SPIA holder lukket Grundlovsdag, så alle kan fejre demokratiet, som desværre ikke er en selvfølge  i alle lande og i disse tider. Ved akut og uopsætteligt behov for hjælp, kan der sendes en sms til mig på 6171 1467, så vil jeg vende tilbage.

God Grundlovsfejring

Annette Foltmann, direktør

 

 

 

 

 

Spifo-sag omtalt i dagbladet “Nordvestnyt”

SPIA`s børnepolitiske forening Spifo`s kritik af, at Kalundborg Kommune i forbindelse med genåbningen af dagtilbuddene har forskelsbehandlet de Selvejende daginstitutioner blev den 28/4-20 i to artikler omtalt i dagbladet Nordvestnyt (en del af Sjællandske medier).

Læs artiklerne her: Nordvestnyt spifo 280420

Baggrunden var et “Åbent brev” som Spifo havde sendt til Børne- og Familieudvalget i Kalundborg Kommune.

Direktør Michael Gravesen, Kalundborg Kommune, oplyser i et svar til Spifo bl.a., at Kalundborg Kommune naturligvis gerne vil samarbejde med selvejende og private institutioner – som er meget velkomne til at henvende sig til Forvaltningen. Kalundborg Kommune vil gerne være behjælpelig med, at selvejende og private institutioner kan anskaffe sig værnemidler. M.h.t. øvrige merudgifter som følge af genåbningen under Covid-19 henviser direktøren til den politiske aftale, som Folketingets partier indgik den 22/4-20. Hvordan denne aftale konkret udmøntes til institutionerne aftales senere mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening.

Opdateret af Morten Kyst, den 29/4-20

Status på genåbningen af daginstitutionerne

Den 24/4-20:

Der har nu i et par uger i hele daginstitutionsverdenen – og ikke mindst ude hos Jer i institutionerne – været knoklet med de mange udfordringer i forbindelse med genåbningen af dagtilbud.

Med denne informationsmail vil vi lige gøre lidt status på nogle af udfordringerne.

Forældrebetaling

Onsdag aften den 22/4-20 lavede alle partier i Folketinget  en politisk aftale om bl.a. Forældrebetaling og Kommuners og institutioners merudgifter som følge af Covid-19. Aftalen kan læses her: 200422-Endelig-aftaletekst-foraeldrebetaling (004)

Pernille Rosenkrantz-Theil`s pressemeddelelse fra i går aftes kan læses på dette link:

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/apr/200422-ny-aftale-om-foraeldrebetaling-i-dagtilbud-er-paa-plads

M.h.t. Forældrebetaling handler aftalen om kompensation til de forældre, der ikke kan tilbydes pasning til deres børn i perioden fra d. 15. april – 10. maj. Det gælder forældre i både kommunale, selvejende og  private dagtilbud. SPIA har været i kontakt med ordførere fra både regeringens støttepartier og oppositionen, og det er glædeligt at der nu er lavet denne politiske aftale.

De institutioner, der ikke kan tilbyde plads til alle, kan nu berolige forældre med, at de ikke skal betale i den periode, hvor de ikke kan tilbydes plads. Nogle kommuner havde i forvejen lavet deres egne ordninger om kompensation for forældrebetaling.

Rengøring

Af aftalen fra i onsdags fremgår det bl.a., at ”Aftalepartierne noterer sig og lægger vægt på, at regeringen allerede har givet tilsagn om ekstra midler til merudgifter til rengøring mv., og at dette omfatter både offentlige og private dagtilbud og skoler.”.

Aftalen betyder at alle dagtilbud kompenseres af kommunen for alle rengøringsudgifter afholdt som følge af genåbningen. Alle detaljer om udmøntning af aftalen kendes endnu ikke, men vi må forvente at det gælder udgifter til sprit, rengøringsmidler og rengøringspersonale.

Andre udgifter

Ifølge aftalen fra i onsdags anerkender aftalepartierne, at der vil være merudgifter forbundet med genåbning af dagtilbud, SFO mv., og aftalepartierne noterer sig, at regeringen vil sikre, at der er de nødvendige ressourcer til at finansiere indsatser i forhold til Covid-19. Det understreges i aftalen at kompensationen omfatter alle typer dagtilbud, og omfatter merudgifter frem til den 11. maj.

Det bør alt andet lige – efter vores opfattelse – betyde, at selvejende daginstitutioner kan se frem til at blive kompenseret for udgifter til værnemidler, ekstra rengøring, hygiejniske foranstaltninger (herunder ekstra håndvaske).

Kapacitet

Der foreligger desværre endnu ingen politisk aftale om ekstra ressourcer til pædagogisk personale, ligesom det ikke i alle institutioner vil være muligt at indrette sig efter de nuværende  myndighedskrav på en sådan måde, at alle børn kan være i institutionen i den fulde åbningstid.

Det kan betyde at man nødvendigvis må reducere i antallet af pladser og/eller åbningstiden i forhold til, hvad der er muligt, når Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal loverholdes. I den politiske aftale fra i onsdags udtrykkes der fra Folketinget en klar forståelse af, at ikke alle forældre kan tilbydes pasning endnu.

Ny version (5.0) af Sundhedsstyrelsens vejledning

SST-vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud er blevet revideret til en version 5.0. Den kan læses/downloades her:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Dagtilbud/Vejledning-til-dagtilbud.ashx?la=da&hash=2E646A262FAF85393FE4D652ADBB26C5BDD11D8D

Personaleforhold

Arbejdsskadestyrelsen har i en ny vejledning  meldt ud, at ansatte kan få sygdom med COVID-19 anerkendt som arbejdsskade. Læs vejledningen her:

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/04/ny-vejledning-ansatte-kan-faa-sygdom-med-covid-19-anerkendt-som-arbejdsskade/

M.h.t. Sygedagpengerefusion er der i forhold til Covid-19 visse muligheder. – Kommer i en situation omkring karantæne, ekstraordinær sygedagpengerefusion etc., er I velkomne til at kontakte SPIA for hjælp og vejledning.

SPIA vil følge op på hele situationen og fortsætter arbejdet med at sikre Jer information og de bedst mulige vilkår.

 

Med venlig hilsen

Morten Kyst

Seniorkonsulent

Hjælp også de private institutioner

Private daginstitutioner har også merudgifter som følge af Covid-19.

I bestræbelserne for at sikre de private daginstitutioner som gode og retfærdige vilkår som muligt, havde SPIAs direktør Annette Foltmann, den 19/4-20 et debatindlæg i Politiken.

Heldigvis lavede samtlige partier i Folketinget den 22/4-20 en politisk aftale, som imødekommer ønsket i debatoplægget.

Læs debatindlægget her: Debatindlæg POl. 19.04.20 ALF (002)