Støt borgerforslag om at bevare de private daginstitutioner

SPIA støtter dette borgerforslag.

Spifo`s formand, Denice Valentin, opfordrer på hendes egne, SPIA`s  og Spifo`s vegne, så mange som muligt til at støtte dette borgerforslag, og skriver:

“Jeg er medstifter af dette borgerforslag, med håbet om at de private institutioner bevares i deres nuværende form, og det bliver muligt at oprette nye i fremtiden.

Hvis det udelukkende bliver muligt at oprette selvejende institutioner i fremtiden, er det usandsynligt at der kommer flere ikke-kommunale institutioner pga. manglende finansiering, og der vil derfor f.eks. ikke komme nye Steinerinstitutioner, trods kæmpe efterspørgsel og lange ventelister.

Link til Borgerforslaget, hvor du kan tilmelde din støtte til det:

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-07149&fbclid=IwAR0WRoB0KaCidAd9uQ0n_nDXS5DwLpWSwM0iLMNK_-gSMIW-c1Ntx4lbGRY 

Skriv under og del med alle dem, der også støtter op om retten til mangfoldighed, nærvær, gode normeringer, små børnehuse og dét tilbud, som passer til det enkelte barn.

Kærlig hilsen Denice Valentin, formand for Spifo og Leder af Aurora Børnehus”

Kontaktoplysninger til Denice Valentin: Tlf.: 61781654 – mail: auroraboernehus@gmail.com

”Vi skal respektere børns sorg, men ikke acceptere den”

Alle børn og voksne oplever sorg forskelligt på forskellige tidspunkter i livet. Nogle oplever først sorg sent i livet, hvor det måske føles mere naturligt, mens nogle børn skal håndtere det tidligt i barndommen.

Det kan daginstitutioner med et godt sorgberedskab hjælpe med til.

I Rudolf Steiner-børnehaven Kastaniehuset i Vanløse har børnehaveleder Charlotte Ponsaing den nødvendige erfaring, der skal til for at håndtere små børn, der sørger over f.eks. en forælder, der er alvorligt syg eller gået bort alt for tidligt.

SPIA`s nyhedsbrev Spi-NYT har interviewet Charlotte  Ponsaing. Læs interviewet her: Interview med børnehaveleder Charlotte Ponsaing om børn og sorg

Rammeaftale mellem Ofir og SPIA – find de jobsøgere, der ikke finder jer

Få ting kommer af sig selv. De rigtige ansøgninger er sjældent en af dem. I dag er klassisk jobannoncering ofte ikke tilstrækkeligt, for langt de fleste søger ikke aktivt job. De finder ikke jer, så I må finde dem.

Derfor har SPIA og Spifo med Ofir lavet en rammeaftale, med en særlig rabataftale, hvor I som medlem tilbydes målrettet jobannoncering i et bredt udvalg af digitale og sociale medier.

Rabatter til SPIA & SPIFO medlemmer:

Pakke:                   normalpris:  SPIA & SPIFO Pris:  Rabat:
– Minimum pakke           1.995,-               1.495,-              25%
– Medium pakke             2.995,-               2.696,-             10%
– Premium pakke           4.495,-                4.096,-             10%
– Premium+pakke          6.995,-                6.296,-             10%

Læs mere om pakkerne og medierne her: Mediepakker hos Ofir -rabatter for institutioner i SPIA og Spifo

Skal du til at slå et nyt job op? Så læs her, hvordan du gør: Rammeaftale med Ofir – SPIA og SPIFO

HUSK: For at få rabatten skal du, når du mailer til Ofir, skrive at du/I er en del af rammeaftalen for SPIA & SPIFO.

Har du brug for hjælp til at slå jeres jobannonce op på Ofir, er du velkommen til at skrive til vores kontaktperson i Ofir: David André-Vidojevic, Key Account Manager,  dv@ofirjob.dk, så gør Ofir det for dig.

Tilbud om ansøgersite og ansøgerliste

Endvidere får hvert medlem mulighed for at få et gratis system til håndtering af jeres ansøgninger.
Ofir har udviklet en platform, som kaldes et ansøgersite. Et ansøgersite er designet til at vise kandidaten, hvordan det er at arbejde hos jer. Et ansøgersite giver gennemsnitligt 25% flere ansøgninger. Derudover har Ofir indbygget et modul til dig, således du nemt kan håndtere alle ansøgninger på en GDPR-venlig måde.

Indeholder:
• Opsætning og tilpasning af ansøgersitet, så det matcher jeres virksomhedsidentitet.
• Gratis system til håndtering af ansøgninger.
• GDPR sikkerhed.
• Flere admin-brugere uden beregning, så alle afdelinger kan logge ind.

Ansøgersitet vil være gratis for altid og I kan nemt købe annoncepakker hos Ofir igennem jeres site.

Se et eksempel på et ansøgersite her: https://hedehuset.ofir.com

Alle priser er ex. moms.

Årets sidste udgave af vores nyhedsbrev “Spi-NYT”

Vores elektroniske nyhedsbrev “Spi-NYT”, nr. 4-2020, er udkommet.

Læs det hér: Spi-NYT – nr. 4-2020

Udgivet i Ikke kategoriseret

Nyhedsbrevet Spi-NYT, nr. 3-2020 er udkommet

Vores elektroniske nyhedsbrev “Spi-NYT”, nr. 3-2020, er udkommet.

Læs det hér: Spi-NYT – nr. 3-2020

Udgivet i Ikke kategoriseret

Konference: FRITIDSPÆDAGOGIK OG DEN FRIE TANKE – HVOR ER VI PÅ VEJ HEN?

Dato og tidsplan: Konferencen er  UDSAT til den 11. februar 2021
på Københavns Professionshøjskole fra 9.00.-15.30

Konferencen, som Spifo er medarrangør af i samarbejde med 9 andre organisationer, stiller skarpt på fastholdelse af fritidspædagogikken i børns fritidsrum.

Det gør vi ved at give blik på og nuancering af, hvorfor fritidspædagogikken er til gavn for alle børn og giver dem mulighed for at øve sig i elementer som at være deltagende, være kritiske og være i fællesskaber.

Samlet skal oplæg og drøftelser bidrage til at sætte fritidspædagogikken på den politiske dagsorden – så den del af børn og unges liv prioriteres og værnes om.

Se program for konferencen: Program-Fritidspædagogik

Tilmelding foretages her: https://org.bupl.dk/web/web040.nsf/tilmeldx?openform&kid=494

 

Udgivet i Ikke kategoriseret

Det elektroniske nyhedsbrev Spi-NYT, nr. 2-2020 er udkommet

Vores elektroniske nyhedsbrev “Spi-NYT”, nr. 2-2020, er udkommet.

Læs det hér Spi-NYT – nr. 2-2020

Udgivet i Ikke kategoriseret

SPIFO holdt Årsmøde den 11-6-2020

På trods af Coronakrisen havde Spifo indkaldt til et fysisk Årsmøde i Vanløse den 11/6-20, hvor jo forsamlingsforbuddet var hævet til 50 personer. Af hensyn til situationen med Covid-19 havde vi iår betinget forudgående tilmelding pr. e-mail. Det viste sig, at der blandt medlemmerne ikke var interesse for eller tid til at tilmelde sig mødet, men Spifo`s bestyrelse valgte på trods af dette at gennemføre  Årsmødet, som så kun havde deltagelse af bestyrelsen.

Nye vedtægter

På Årsmøde fremlagde bestyrelsen et forslag til nye Vedtægter for Spifo, som skulle cementere, at Spifo er en almennyttig organisation og medvirke til en øget demokratisering af foreningen.  Vedtægtsforslaget blev enstemmigt vedtaget – og vil senere være tilgængeligt på Spifo`s hjemmeside.

Nyt bestyrelsesmedlem

Som følge af vedtægtsændringen er bestyrelsen ny blevet udvidet til at bestå af 6 bestyrelsesmedlemmer, og Pia Steffen, der er ansat som regnskabskonsulent i SPIA, blev valgt til bestyrelsen. De 5 øvrige bestyrelsesmedlemmer er gengangere, således at bestyrelsen nu—for de kommende 3 år – består af:

Denice Valentin, formand – Udpeget af SPIA

Jette Saltoft, næstformand – Valgt af Årsmødet

Annette Foltmann – Repr. for stifterne, selvsupplerende

Pia Steffen – Valgt af Årsmødet

Torben E. Jensen – Valgt af Årsmødet

Morten Kyst – Udpeget af SPIA

Referat fra SPIFOs Årsmøde den 11-6-2020 inklusiv skriftlig beretning

 

Udgivet i Ikke kategoriseret

Spifo-sag omtalt i dagbladet “Nordvestnyt”

Spifo`s kritik af, at Kalundborg Kommune i forbindelse med genåbningen af dagtilbuddene har forskelsbehandlet de Selvejende daginstitutioner blev den 28/4-20 i to artikler omtalt i dagbladet Nordvestnyt (en del af Sjællandske medier).

Læs artiklerne her: Nordvestnyt spifo 280420

Baggrunden var et “Åbent brev” som Spifo havde sendt til Børne- og Familieudvalget i Kalundborg Kommune.

Direktør Michael Gravesen, Kalundborg Kommune, oplyser i et svar til Spifo bl.a., at Kalundborg Kommune naturligvis gerne vil samarbejde med selvejende og private institutioner – som er meget velkomne til at henvende sig til Forvaltningen. Kalundborg Kommune vil gerne være behjælpelig med, at selvejende og private institutioner kan anskaffe sig værnemidler. M.h.t. øvrige merudgifter som følge af genåbningen under Covid-19 henviser direktøren til den politiske aftale som Folketingets partier indgik den 22/4-20. Hvordan denne aftale udmøntes til institutionerne aftales senere mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening.

Opdateret af Morten Kyst, den 29/4-20

 

Udgivet i Ikke kategoriseret

Status på genåbningen af daginstitutionerne

Den 24/4-20:

Der har nu i et par uger i hele daginstitutionsverdenen – og ikke mindst ude hos Jer i institutionerne – været knoklet med de mange udfordringer i forbindelse med genåbningen af dagtilbud.

Med denne informationsmail vil vi lige gøre lidt status på nogle af udfordringerne.

Forældrebetaling

Onsdag aften d. 22/4-20 lavede alle partier i Folketinget  en politisk aftale om bl.a. Forældrebetaling og Kommuners og institutioners merudgifter som følge af Covid-19. Aftalen kan læses her: 200422-Endelig-aftaletekst-foraeldrebetaling (004)

Pernille Rosenkrantz-Theil`s pressemeddelelse fra i går aftes kan læses på dette link:

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/apr/200422-ny-aftale-om-foraeldrebetaling-i-dagtilbud-er-paa-plads

M.h.t. Forældrebetaling handler aftalen om kompensation til de forældre, der ikke kan tilbydes pasning til deres børn i perioden fra d. 15. april – 10. maj. Det gælder forældre i  både kommunale, selvejende og  private dagtilbud. SPIA har været i kontakt med ordførere fra både regeringens støttepartier og oppositionen, og det er glædeligt at der nu er lavet denne politiske aftale.

De institutioner, der ikke kan tilbyde plads til alle, kan nu berolige forældre med, at de ikke skal betale i den periode, hvor de ikke kan tilbydes plads. Nogle kommuner havde i forvejen lavet deres egne ordninger om kompensation for forældrebetaling.

Rengøring

Af aftalen fra i onsdags fremgår det bl.a., at ”Aftalepartierne noterer sig og lægger vægt på, at regeringen allerede har givet tilsagn om ekstra midler til merudgifter til rengøring mv., og at dette omfatter både offentlige og private dagtilbud og skoler.”.

Aftalen betyder at alle dagtilbud kompenseres af kommunen for alle rengøringsudgifter afholdt som følge af genåbningen. Alle detaljer om udmøntning af aftalen kendes endnu ikke, men vi må forvente at det gælder udgifter til sprit, rengøringsmidler og rengøringspersonale.

Andre udgifter

Ifølge aftalen fra i onsdags anerkender aftalepartierne, at der vil være merudgifter forbundet med genåbning af dagtilbud, SFO mv., og aftalepartierne noterer sig, at regeringen vil sikre, at der er de nødvendige ressourcer til at finansiere indsatser i forhold til Covid-19. Det understreges i aftalen at kompensationen omfatter alle typer dagtilbud, og omfatter merudgifter frem til den 11. maj.

Det bør alt andet lige – efter vores opfattelse – betyde, at selvejende daginstitutioner kan se frem til at blive kompenseret for udgifter til værnemidler, ekstra rengøring, hygiejniske foranstaltninger (herunder ekstra håndvaske).

Kapacitet

Der foreligger desværre endnu ingen politisk aftale om ekstra ressourcer til pædagogisk personale, ligesom det ikke i alle institutioner vil være muligt at indrette sig efter de nuværende  myndighedskrav på en sådan måde, at alle børn kan være i institutionen i den fulde åbningstid.

Det kan betyde at man nødvendigvis må reducere i antallet af pladser og/eller åbningstiden i forhold til, hvad der er muligt, når Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal loverholdes. I den politiske aftale fra i onsdags udtrykkes der fra Folketinget en klar forståelse af, at ikke alle forældre kan tilbydes pasning endnu.

Ny version (5.0) af Sundhedsstyrelsens vejledning

SST-vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud er blevet revideret til en version 5.0. Den kan læses/downloades her:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Dagtilbud/Vejledning-til-dagtilbud.ashx?la=da&hash=2E646A262FAF85393FE4D652ADBB26C5BDD11D8D

Personaleforhold

Arbejdsskadestyrelsen har i en ny vejledning  meldt ud, at ansatte kan få sygdom med COVID-19 anerkendt som arbejdsskade. Læs vejledningen her:

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/04/ny-vejledning-ansatte-kan-faa-sygdom-med-covid-19-anerkendt-som-arbejdsskade/

M.h.t. Sygedagpengerefusion er der i forhold til Covid-19 visse muligheder. – Kommer i en situation omkring karantæne, ekstraordinær sygedagpengerefusion etc., er I velkomne til at kontakte SPIA for hjælp og vejledning.

Spifo og SPIA vil følge op på hele situationen og fortsætter arbejdet med at sikre Jer information og de bedst mulige vilkår.

 

Med venlig hilsen

Morten Kyst

Seniorkonsulent

Udgivet i Ikke kategoriseret

Hjælp også de private institutioner

Private daginstitutioner har også merudgifter som følge af Covid-19.

I bestræbelserne for at sikre de private daginstitutioner som gode og retfærdige vilkår som muligt, havde Spifo`s stifter og bestyrelsesmedlem, Annette Foltmann, den 19/4-20 et debatindlæg i Politiken.

Heldigvis lavede samtlige partier i Folketinget den 22/4-20 en politisk aftale, som imødekommer ønsket i debatoplægget.

Læs debatindlægget her: Debatindlæg POl. 19.04.20 ALF (002)

Udgivet i Ikke kategoriseret

Årsmøde i Spifo med forudgående temamøde om “Videoklipmetoden”

Torsdag den 11. juni 2020, kl. 18.00 holder SPIFO Årsmøde med et forudgående Temamøde om “Videoklipmetoden”.

Se hele invitationen til SPIFOs Årsmøde den 11.6.2020 hér

På Temamødet om Videoklipmetoden vil to nye film om det pædagogiske arbejde i dagtilbud blive vist og debatteret. Filmene er lavet i et projekt blandt de 9  daginstitutioner i Netværket Asylselskabet i samarbejde med Svend Rossen og Søren Smidt fra Københavns Professionshøjskole.

Søren Smidt vil på Temamødet præsentere filmene og “Videoklipmetoden”, ligesom de tre ledere fra Netværket: Dorthe Bristow, Marlene Bjerregaard og Jakob Landgren vil give information om projektet og svare på spørgsmål.

Læs Artikel om Netværket Asylselskabets to nye film efter Videoklipmetoden (Artiklen er på én side, og indgik i nyhedsbrevet Spi-NYT nr. 1-2020)

Deltagelse i mødearrangementet er gratis, men af hensyn til traktementet skal I tilmelde jer mødet til Morten Kyst på e-mail: morten@spifo.dk Spørgsmål kan desuden rettes til mob. 20417164
Tilkendegiv venligst om I deltager i både Spifo-årsmødet og det forudgående Temamøde.

Med venlig hilsen
Denice Valentin, formand for SPIFO

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret

Årets første nummer af nyhedsbrevet Spi-NYT er udkommet

Årets første udgave af vores elektroniske nyhedsbrev “Spi-NYT”, nr. 1-2020, er udkommet.

Læs det hér: Spi-NYT – nr. 1-2020

 

Udgivet i Ikke kategoriseret

Cecilie, 25 år og konstitueret leder, vinder flot særpris i Politikens Pædagogpris 2020

Cecilie Trebbien er pædagog og konstitueret leder i udflytterbørnehaven Høbjerg i Vedbæk, som er tilknyttet SPIA.  Vi har fra SPIA allerede sendt en blomsterhilsen med et stort tillykke, men vi gentager gerne – og deler hér denne solstrålehistorie med Jer andre.

Selv om Cecilie kun har været færdiguddannet i omkring et år, »skulle man tro, at hun havde et helt livs erfaring«, lyder det i en af forældrenes indstillinger. Hun får særligt ros for sit arbejde som konstitueret leder i en coronatid, hvor »hun mestrer at kommunikere, vejlede og sideløbende gøre det hele til en leg for ungerne«, skriver Politiken om vinderen af særprisen for dagtilbud, 0-6 år, Cecilie Trebbien.

Politikens Pædagogpris 2020 er en nyindstiftet pris, hvor Politiken og Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger hædrer de dygtigste og mest dedikerede  pædagoger i Danmark. Prisen skal være med til at skabe opmærksomhed omkring og respekt for den gode pædagog.

Børn, forældre, ledere, kolleger og alle andre har indtil 8. oktober kunnet indstille deres kandidat, som kunne være enten en enkeltperson eller et pædagogteam. Blandt i alt 780 indstillede kandidater har et fagpanel fundet de i alt syv vindere, som blev fejret tirsdag den 17. november 2020 i Politikens Hus.

Vinderkategorierner var: 1 Hovedprisvinder og 2 særprisvindere for 0-6 års området, 1 hovedprisvinder og 2 særprisvindere for skolefritidsområdet samt en specialpris for social- og specialpædagogik.

Cecilie Trebbien blev som nævnt den ene af de to særprisvindere for 0-6 års området. Ud over hæder og ære modtager Cecilie 25.000 kr., hvoraf en tredjedel skal bruges på hendes institution, mens hun selv må disponere over resten. Om den trediedel der skal bruges på hendes institution, siger Cecilie til Børn&Unge: »Vores udefaciliteter skal have et løft, og det skal være noget, børnene kan mærke. Men jeg vil også bruge nogle af pengene på, at vi som personalegruppe kan lave noget sammen. Mine kolleger har også en andel i prisen, og derfor skal vi have det lidt godt. Det er ikke så tit, vi har råd eller tid til at prioritere det i hverdagen,« siger hun.

FAKTA:

Læs mere om alle 7 vindere og Politikens Pædagogpris: https://politiken.dk/indland/uddannelse/paedagogprisen/art7996597/Her-er-vinderne-af-Politikens-P%C3%A6dagogpris-2020?fbclid=IwAR1SMLbuD1NKO49cLM0WM0oruMTyVaAWAuMBvfC-BZsCzLOyIJvxt4M-gdE

Udflytterbørnehaven Høbjerg holder til i Vedbæk i Nordsjælland, men har driftsoverenskomst med Københavns Kommune med opsamlingssted på Østerbro. Link til Høbjerg`s hjemmeside: https://www.hoebjerg.dk/

Konference: FRITIDSPÆDAGOGIK OG DEN FRIE TANKE – HVOR ER VI PÅ VEJ HEN?

Dato og tidsplan: Konferencen er UDSAT til den 11. februar 2021
på Københavns Professionshøjskole fra 9.00.-15.30

Konferencen, som Spifo er medarrangør af i samarbejde med 9 andre organisationer, stiller skarpt på fastholdelse af fritidspædagogikken i børns fritidsrum.

Det gør vi ved at give blik på og nuancering af, hvorfor fritidspædagogikken er til gavn for alle børn og giver dem mulighed for at øve sig i elementer som at være deltagende, være kritiske og være i fællesskaber.

Samlet skal oplæg og drøftelser bidrage til at sætte fritidspædagogikken på den politiske dagsorden – så den del af børn og unges liv prioriteres og værnes om.

Se program for konferencen: Program-Fritidspædagogik

Tilmelding foretages her: https://org.bupl.dk/web/web040.nsf/tilmeldx?openform&kid=494