“Opsamlingsheat”: Bestyrelseskursus den 1. februar i København

Da vi ved, at nogle institutioner ikke havde mulighed for at deltage i vore bestyrelseskurser i efteråret 2022, og enkelte institutioner endnu ikke havde afholdt valg til bestyrelsen, udbyder vi nu et bestyrelseskursus:

Onsdag den 1/2-23, kl. 17.30-20.30 på Hyltebjerggaard i Vanløse

Dette kursus retter sig imod bestyrelsesmedlemmer i såvel Selvejende som Private daginstitutioner.

Bemærk, at vi også afholder bestyrelseskursus i Herning, den 29/3-23, kl. 17.30–20.30, hvor målgruppen udelukkende er private daginstitutioner.

Se/download kursus-invitationen her: Bestyrelseskurser SPIA-Spifo

SPIA`s og Spifo`s nyhedsbrev nr. 4-2022

Så er årets sidste udgave af SPIA`s og Spifo`s elektroniske nyhedsbrev – nr. 4-2022, udkommet.

I nyhedsbrevet kan I bl.a. læse om:

 • Lederartikel om perspektiver for de selvejende og private institutioner i det nye regeringsgrundlag
 • Anders Bock fra Vesterbro Ungdomsgård modtog Politikens pædagogpris
 • Spifo`s forkvinde, Denice Valentin`s kommentarer til Højesteretsdom i “Brønderslevsagen”
 • Huskunstnerprojekt i udflytterbørnehaven “Asmundsminde”
 • SPIA afholder Personalejuridisk kursus for ledere m.fl.

Læs hele nyhedsbrevet hér: Spi-NYT – nr. 4-2022

SPIA`s og Spifo`s elektroniske nyhedsbrev, nr. 3-2022

Så er SPIA`s og Spifo`s elektroniske nyhedsbrev, nr. 3-2022, udkommet.

I nyhedsbrevet kan I bl.a. læse:

 • Reportage fra Spifo`s/SPIA`s møde med Jakob Næsager, Børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune
 • Et debatindlæg fra Annette Foltmann om en sejlivet myte, der truer de selvejende daginstitutioner
 • Om vore bestyrelseskurser i dette efterår – og I Herning i marts 2023
 • En vejledende udtalelse fra Børne- og undervisningsministeren, der cementerer Spifo`s fortolkning af f reglerne om bygningstilskud til private daginstitutioner

Læs hele nyhedsbrevet hér: Spi-NYT – nr. 3-2022

Ministerie cementerer Spifo`s fortolkning af reglerne om bygningstilskud til private daginstitutioner

I anledning af en tvist imellem Gribskov kommune og de private daginstitutioner i kommunen har Spifo tilvejebragt en såkaldt ”vejledende udtalelse” fra Børne- og undervisningsministeriet. Den cementerer, at bygningstilskud altid skal beregnes efter lovgivningens ”hovedregel”, hvis der i kommunen er selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst. I så fald er det de selvejende daginstitutioners bygningsudgifter, der skal udgøre beregningsgrundlaget ved beregning af bygningstilskuddet til de private institutioner.

Du kan læse en 1-sides artikel om sagen her: Ministerie cementerer Spifo`s fortolkning af reglerne om bygningstilskud til private daginstitutioner

Læs hele ministeriets grundige og præcise, 6-siders, vejledende udtalelse her: 2022 09 26 Svar til Spifo – vejledende udtalelse om bygningstilskud

En sejlivet myte truer selvejende daginstitutioners eksistens

SPIA`s direktør, Annette Foltmann, har i Altinget fået optaget et debatindlæg om myten om, at selvejende daginstitutioner er dyrere end kommunens egne, og et opråb om behovet for klarere regler og retssikkerhed. Læs debatindlægget her

Læsning af den fulde tekst direkte på Altinget kræver abonnement: https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/direktoer-og-jurist-en-sejlivet-budgetmyte-truer-selvejende-daginstitutioners-eksistens

Pædagogisk kursus om natur, udeliv og sciencepædagogik

Kom og hør om det nye science-begreb og få en introduktion til en bæredygtighedspædagogik, hvor der arbejdes bredt med børns Naturdannelse.

Kurset vil være en vekslen mellem teori, refleksion og praktiske konkrete bud på en naturpædagogik i praksis med fokus på det 0-6 årige barn.

Underviser er Sanni Maria P. Korsgaard, der er cand.pæd.pæd.psyk., og til daglig er
ansat som Naturformidler i Børn, natur og miljø i Afdelingen for bæredygtig udvikling, Københavns Kommune.

Tid og sted: Den 6/10-22, kl. 17 – 20 på Hyltebjerggaard i Vanløse. Se kursusbeskrivelsen her: SPIA og Spifo kursus om natur udeliv og sciencepædagogik 6-10-22

 

Bestyrelseskurser i København efteråret 2022 og i Herning 29-3-2023

SPIA og Spifo udbyder 3 bestyrelseskurser i København i det forestående efterår. Alle 3 kurser holdes på Hyltebjerggaard i Vanløse:

 • 28/9-22, kl. 17.30 – 20.30 (AFLYST !)
 • 26/10-22, kl. 17.30 – 20.30
 • 16/11-22, kl. 17.30 – 20.30

Det samme kursus afholdes også i Herning i 2023:

 • 29/3-23, kl. 17.30 – 20.30

Se/download den fulde kursus-invitation her: SPIA og Spifo – bestyrelseskurser Kbh. efterår 2022 og Herning marts 2023