Bestyrelseskursus for selvejende og private daginstitutioner den 24. januar 2019 i København

Se den fulde invitation her: Bestyrelseskursus i København januar 2019

Kursets formål er, at man som bestyrelsesmedlem får forståelse af:

 • Institutionens juridiske ramme
 • Bestyrelsens rolle, opgaver, ansvar og kompetence.

På kurset vil I få kendskab til:

 • Hvilket lovgrundlag opererer institutionen på?
 • Hvad indebærer det at have arbejdsgiverbeføjelser?
 • Hvilke kompetencer har hhv. bestyrelsen, den daglige leder og kommunen?
 • Hvilket ansvar og hvilke forpligtigelser har jeg som bestyrelsesmedlem?
 • Hvordan medvirker jeg til, at skabe den bedste institution?

I programmet for aftenen vil der også være afsat tid til ”netværk” og erfaringsudveksling.

Bindende tilmelding med oplysning om institutionens navn og deltagernavn(e) sendes til Morten Kyst morten@spifo.dk senest en uge før kursets afholdelse.
Pris: 250 kr. inkl. kaffe, øl/vand og en sandwich.

Vivi Karla Mortensen: Ny lønkonsulent i Spia

Spia kan nu byde varmt velkommen til vores nye lønkonsulent, Vivi Karla Mortensen, som er ansat på lønafdelingen i Vanløse.

Vivi har arbejdet i mange år som lønkonsulent, hvor hun har lavet løn på forskellige niveauer og inden for forskellige felter. Vivi har dermed erhvervet sig stor erfaring inden for lønbranchen i både den private og kommunale sektor.

Vi glæder os rigtig meget til et godt samarbejde med Vivi og er glade for at have hende hos os.

Vivi Karla Mortensen
Lønkonsulent

Telefon: 2220 9034
vivi@spia.dk

Nyt stillingsopslag fra Brobækhus Børnehave: Søger ny leder

Ny LEDER af BROBÆKHUS BØRNEHAVE
– Er du til udeliv og ture, så er det måske dig vi søger

Vi søger en ny leder til verdens bedste børnehave Brobækhus, som er en selvejende institution i Gentofte kommune.

OM OS
Vi vægter udelivet meget højt – året rundt og i alt slags vejr – fordi det både giver ro til fordybelse og styrker selvværd og gruppefølelse gennem fysisk aktivitet. Udelivet giver også børnene mulighed for uforstyrret leg gennem længere tid og med færre konflikter.
Vi vægter også udflugter højt og hver stue har ugentlige faste ture til svømmehal og skøjtehal ligesom museer, skove, strande mv. besøges flittigt.

OM JOBBET
Som ny leder i Brobækhus bliver du en del af en børnehave med mange stolte traditioner, høj pædagogisk kvalitet og en erfaren og velfungerende medarbejdergruppe.

For at blive en succes i jobbet er det vigtigt, at du har erfaring med at arbejde for en selvejende institution og ved, hvilke udfordringer det kan byde på. I Brobækhus gør vi tingene på vores egne måde og det stiller krav til, at du skal have mod til at stå fast ved institutionens værdier – også når der kommer pres udefra.

Du kommer til at arbejde i en flad organisatorisk struktur, hvor alle arbejder sammen om at skabe de bedst mulige rammer og betingelser for et godt og udfordrende børneliv. Da alle er meget lige, skal du også forvente, at du får en aktiv rolle i forhold til børnene – både gennem din daglige deltagelse på stuerne hjemme i børnehaven og på de ugentlige ture.

Som leder i Brobækhus forventer vi, at du har et højt pædagogisk niveau og har lyst til ledelse og at du:

 • Forstår at stimulere medarbejderne til at støtte børnene i deres personlige udvikling bl.a. gennem kreativiteten i udelivet
 • Er inspirerende, motiverende og skaber arbejdsglæde
 • Inddrager medarbejdernes kompetencer og uddelegerer opgaver herefter
 • Udvikler medarbejdere personligt og fagligt og giver pædagogisk sparring
 • Kommunikerer tydeligt både mundtligt og skriftligt
 • Kan håndtere administrative opgaver med økonomisk indsigt og forståelse
 • Er fortrolig med brugen af computer, excel, word mv.
 • Er synlig i forhold til børnene, forældre og personale
 • Er uddannet pædagog og har erfaring med pædagogisk arbejde i et kreativt udemiljø
 • At du har en relevant lederuddannelse – eller er indstillet på at tage en lederuddannelse inden for nogle år.

PRAKTISKE FORHOLD
Brobækhus bestyrelse bliver din kommende arbejdsgiver og sammen skal vi sikre, at vi opnår de bedste betingelser for vores børns hverdag og udvikling – med sammenhæng mellem både kvalitet og økonomi. Du vil blive ansat og aflønnet efter gældende overenskomst. I forbindelse med ansættelsen vil vi indhente straffe- og børneattest.

For yderligere oplysninger om Brobækhus se www.brobaekhus.dk. Du er også velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Henriette Benson Bang på telefon: 42718124.

Ansøgningsfrist er fredag 14. september kl. 12.00. Send din ansøgning, CV samt relevante bilag til post@brobaekhus.dk

Læs det nye Spi-NYT!

I det nyeste Spi-NYT kan du blandt andet læse et portræt af daginstitutionen Rosalie (s. 4), blive fristet til TEMA-kursus ved Sanni Maria P. Korsgaard om ‘Den styrkende pædagogiske læreplan’ (s. 8), fundere over de ‘Saksede citater’ (s. 9) og meget, meget mere.

Her er det fulde nyhedsbrev: Spi-NYT – nr. 2-2018

Spi-NYT er gratis og offentligt tilgængeligt, så I er velkomne til at dele det med andre.

God sommer fra Spia

TEMA-kursus: Hvilke tanker og kerneværdier ligger der i ”Den styrkede pædagogiske læreplan”?

Se den fulde beskrivelse af TEMA-kurset her: TEMA-dag om styrkede pædagogiske læreplaner ved Sanni Maria

På dagen så gennemgår Sanni Maria P. Korsgaard baggrunden for og kerneværdierne i ”Den styrkede pædagogiske læreplan”:

 • Hvad er baggrunden for ‘Den styrkede læreplan’?
 • Hvilke kernebegreber og værdier er der i ‘Den styrkede læreplan’?
 • Hvordan kan vi arbejde med ‘Den styrkede læreplan’ med et selvrefleksivt fokus, hvor gode lege- og læringsmiljøer er en kerneværdi?

Tema-kurset vil byde på en vekslen mellem oplæg, mindre refleksionsøvelser og workshops med gruppearbejde, hvorfor det vil være en fordel at komme flere fra samme institution.

Temadagen i Hanstholm d. 4/10-18: Kursuslokale fastlægges senere.
Temadagen i København d. 11/10-18 holdes på: Hyltebjerggård, Linde alle 33, 2720 Vanløse.

Pris: 395 kr. for medlemmer af SPIFO; 495 kr. for andre, inkl. Sodavand, kaffe, te og kage.

Bindende tilmelding til Morten Kyst morten@spifo.dk senest én uge før kursus-datoen.