APV – arbejdspladsvurdering.

APV’en er lovpligtig. Der skal som minimum udarbejdes en APV hvert tredje år, samt tillæg, hvis der sker ændringer i institutionen, der har betydning for arbejdsmiljøet, f.eks. ombygning, personalereduktioner, omstruktureringer i f.t. børnegrupper m.m.
APV’en er et arbejdsredskab og det er vigtigt, at der udarbejdes en handleplan og at der følges op på denne. Det kan være en god idé at tage handleplanen op på personalemøder med jævne mellemrum for at sikre at hele personalet inddrages i opfølgningen, samt at eventuelle nye problemer bliver behandlet før de vokser sig store.

Links:

  • Anerkendende APV (BAR SoSu)
    I den anerkendende APV handler det om, hvad der kunne gøre det sjovere og mere tilfredsstillende at komme på arbejde.
  • Psykisk APV (BAR SoSu)
    Erfaringer fra arbejdspladser, hvor det er lykkedes både at styrke det psykiske arbejdsmiljø og udvikle andre dele af opgaveløsningen i forbindelse med APV.
  • APV og trivsel (BUPL)
    Anbefalinger til metoder og skemaer til APV i daginstitutioner