Ansættelsesbevis

Arbejdsgiver har pligt til at oplyse den ansatte skriftligt om de faktiske ansættelsesforhold. Arbejdsgiverne skal kunne dokumentere at den ansatte har fået de oplysninger, som vedkommende har krav på inden 1 måned efter ansættelsesforholdets start.

Et ansættelsesbevis skal indeholde alle væsentlige ansættelsesvilkår og som minimum følgende oplysninger:

  • Arbejdsgiveren og den ansattes navn og adresse
  • Arbejdsstedets adresse
  • En beskrivelse af arbejdet eller angivelse af titel, rang, stilling eller jobkategori
  • Dato for hvornår den ansatte begynder på jobbet
  • Jobbets forventede varighed, hvis der er tale om en tidsbegrænsede stilling
  • Rettigheder med hensyn til betalt ferie
  • Opsigelsesvarsler for begge parter – herunder i prøveperioden
  • Den ansattes begyndelsesløn, og normale daglige eller ugentlige arbejdstid
  • Hvilken kollektiv overenskomst eller hvilke aftaler, den ansatte er dækket af.

Hvis arbejdsgiver har forsømt sin oplysningspligt overfor den ansatte, kan arbejdsgiver ifalde godtgørelse til den ansatte. Godtgørelsen for mangler i ansættelsesbeviset er maksimalt 13 ugers løn, men kan komme op på 20 ugers løn ved skærpende omstændigheder. Mangler som er undskyldelige, og som ikke har haft konkret betydning for ansættelsesforholdet kan dog højst udløse en godtgørelse på 1.000 kr. Godtgørelsen er skattefri for den ansatte, uanset om godtgørelsen tilkendes ved dom eller sagens løses forligsmæssigt. Arbejdsgiveren har ikke fradragsret for godtgørelsen.