Ændring i Børneattestloven

Kredsen af personer, der skal indhentes børneattester på, er blevet udvidet med en ny ‎lovændring, som træder i kraft den 1. juni 2012.

I dag forpligter børneattestloven myndigheder, virksomheder, foreninger mv. til at ‎indhente en børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personale, der –  som led i ‎udførelsen af deres opgaver –  skal have direkte kontakt med børn under 15 år. ‎Med ændringen af loven skal der nu også indhentes børneattest på personer, der færdes fast blandt børn under 15 år og derved har ‎mulighed for at opnå direkte kontakt med børn. Dette medfører at pligten til indhentelse af en børneattest også kommer til at ‎omfatte medarbejderens ægtefæller, samlevere, hjemmeboende børn og andre, hvis de også har mulighed for ‎at opnå direkte kontakt med børn under 15 år.‎

Lovændringen medfører også, at det nu fremgår direkte af lovens ordlyd, at pligten til at ‎indhente en børneattest først opstår, når personen er fast tilknyttet den ‎pågældende arbejdsplads.