Lille privat børnehave i Glostrup søger ny leder – er det dig?

Vi søger en inspirerende pædagogisk ildsjæl og dygtig leder til at sætte kursen for Børnehaven Solvangen.

Af dig som vores nye leder forventer vi, at du:

 • Er uddannet pædagog, har stærke visioner for børnehavepædagogik og samler personalegruppen om et fælles pædagogisk fodslag, med plads til at udfolde individuelle kompetencer. Du kommer med succesfuld erfaring som leder på 0-6 års området.
 • Er en erfaren leder med en anerkendende, opmuntrende, modig og inddragende ledelsesstil. Sammen med personalet arbejder du for en tillidskultur, hvor det er naturligt at tage ansvar og bidrage.
 • Kigger reflekterende på praksis og tør tage de nødvendige beslutninger. Opstår en konflikt, arbejder du aktivt på at løse den med fokus på ”Low Arousal”.
 • Er dygtig til at kommunikere med både personale, forældre, bestyrelse og kommende familier i børnehaven, så vi sikrer børnetilgangen.
 • Arbejder tæt sammen med bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for Solvangen, og som bliver din kommende arbejdsgiver. Du har det daglige ansvar for den pædagogiske, økonomiske og administrative ledelse og refererer til bestyrelsen.
 • Ledelse behøver bestemt ikke foregå fra et kontor – vi forventer at du er meget blandt personale og børn.
 • Fortsætter et godt samarbejde med Glostrup Kommune, relevante faggrupper som Center for Familie og Forebyggelse mv. samt vores administrationsselskab SPIA.

Vi ser gerne, at du har:

 • Erfaring med eller som minimum er nysgerrig på Low Arousal, og du deler vores vision om en verden uden ”skæld ud”. Du har en klar idé om, hvad anerkendende pædagogik er i praksis.
 • Erfaring med eller i hvert fald gjort dig tanker om, hvad det vil sige at lede en privat børnehave.
 • Et vist administrativt flair, for det vil være dit ansvar at indberette løn, godkende regninger mv.

Det kan du forvente af os:

 • En dygtig fast personalegruppe bestående af fem pædagoger og fem medhjælpere, der tager medansvar for at udleve og videreudvikle Solvangens pædagogik.
 • Personalet har tidligere arbejdet med Marte Meo, Low Arousal (herunder vores ”triggere”), Fri for Mobberi, og tilstræber en anerkendende tilgang til børn, forældre og hinanden. Kendetegnende for vores ansatte er et ønske om at gøre det RIGTIG godt og blive positivt udfordret på deres praksis.
 • Vi elsker og værner om vores mange traditioner. Et lederskifte ser vi som en chance for at evaluere vores praksis, føre det bedste med videre og være åbne over for forandringer – sammen med dig.
 • Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst. Selvom vi er en privat institution, er alle overenskomstansat. Vi har desuden en omfattende sundhedsforsikring.

Praktisk om ansættelsesforløbet:

 • Ring til pædagog Ditte på telefon 43 96 19 63 og aftal besøg i Solvangen i uge 16-18. Vi tager kun ansøgere i betragtning, der har besøgt børnehaven.
 • Send derefter din motiverede ansøgning, CV, billede og relevante bilag til bestyrelsesformand juhl.kelkal@gmail.com. Fristen er lørdag den 4. maj 2019. Du er velkommen til at ringe til Lise Kelkal på 28 94 34 37, hvis du har spørgsmål til stillingen.
 • Vi afholder første samtalerunde onsdag 8. maj og anden samtale mandag 13. maj (aftentimer).
 • Vi indhenter straffeattest og børneattester. Sidst i forløbet tager vi referencer.
Om Børnehaven Solvangen

Vi er en lille, velfungerende børnehave med i snit 47 skønne børn (max 54), en ambitiøs personalegruppe på 10 fastansatte, samt engagerede forældre i og uden for bestyrelsen. Vi har en sund økonomi administreret af SPIA. Vi bor i eget rummeligt hus midt i Glostrup, tæt på Solvangsparken, hvor vi bruger mange dejlige timer. Pædagogisk arbejder vi i dag aldersopdelt med stærkt fokus på relationsarbejde, Low Arousal og Fri for Mobberi. Vi ønsker at være i konstant faglig udvikling. ”Relationen før opgaven” er et flittigt brugt motto, og vi vægter alternativer til ”skæld ud” rigtig højt i vores arbejde med børnene.

Du kan læse meget mere om os og vores pædagogiske arbejde på: www.bh-solvangen.dk.

Forventet opstart så hurtigt som muligt – dog er det vigtigste