Blomsterspiren søger pædagog fra den 1.2.2018, 36 timer pr. uge

Blomsterspiren er en kombineret institution med ca. 40 vuggestuebørn og ca. 60 børnehavebørn. Stillingen er i børnehaveafdelingen = Blomsterhaven.

Vi har et dejligt klientel af børn, hvis forældre fortrinsvis arbejder på Gentofte hospital. Vores faste åbningstid er fra 6.30 til 17 hver dag, men vi kan tilbyde udvidet åbningstid til kl. 18.

Børnene er fordelt på 3 stuer i blandede aldersgrupper, dog har vi børnene aldersinddelt nogle formiddage, hvor aktiviteterne planlægges ud fra børnenes udviklingstrin.

Vi har driftsoverenskomst med Gentofte kommune, men er selvejende gennem Gentofte børnevenner, – vi har derfor mange gode tiltag og støtte fra flere samarbejdspartnere.

Som kollega er det vigtigt, at bidrage ud fra sine kompetencer og interesseområder til helheden i Blomsterhaven. Vi mener det er vigtigt, at møde med et smil og kan lide samværet med børnene, – også i en til tider travl hverdag.

Vores pædagogiske værdier indeholder bl.a., at vi ønsker at styrke børnenes alsidige personlighed, så de kan rumme sig selv og andre.

Vi lægger vægt på legen som pædagogisk princip og arbejder ud fra, at have en genkendelig hverdag med faste aktiviteter.

Vi benytter vores store legeplads både som have og som pædagogisk uderum.

Blomsterhaven er en god blanding af pædagoger og medhjælpere, samt faste vikarer, hvor der er mulighed for at komme med ideer, initiativer – og kunne ”undre” sig sammen i personalegruppen.

Hvis du tænker Blomsterhavens værdisæt, pædagogiske grundlag samt klientel, er det rigtige sted for dig, så send din ansøgning der reflektere din nysgerrighed og motivation.

Du er velkommen til at kontakte daglig leder Dorte Hvid Jensen på telefon 3965 8010 (bhv. kontor), før du sender din ansøgning.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. I forbindelse med ansættelsen indhentes relevant straffeattest og børneattest.

Send din ansøgning med relevante eksamenspapirer som uddannet pædagog, samt evt. tidligere beskæftigelse inden den 22.12.2017.