Spifo efterlyser lovændring om kommunernes krav om privatinstitutioners driftsgaranti

Læs Spifo`s høringssvar til forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven.

Den 21/9-17 sendte Børne- og Socialministeriet et udkast med forslag til Lov om ændring af Dagtilbudsloven (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre mv.) i høring.

Inden svarfristen, som var den 22/10-17, indsendte Spifo et høringssvar, hvor vi dels forholdte os til det konkrete indhold i Lovforslagets, men i høj grad også til det, der ikke var med i Lovforslaget.

Lovforslaget skal udmønte den politiske aftale om dagtilbudsområdet som regeringen i juni måned indgik med Socialdemokratiet, Dansk folkeparti og de Radikale.

En del af den politiske aftale var bl.a. at der skal: ”Fastsættes et loft over den driftsgaranti, som kommunerne kan kræve i forbindelse med godkendelse af en privatinstitution. Loftet fastsættes efter en afdækning af, hvilke udgifter driftsgarantien kan dække ved en eventuel konkurs… ”

Ovennævnte punkt er imidlertid ikke med i udkastet til Lovforslag, og det forhold problematiserer Spifo i vores høringssvar.

Et centralt punkt i den kommende ændring af Dagtilbudsloven er de meget omdiskuterede ændringer omkring de nye styrkede pædagogiske læreplaner.

Spifo afholder den 15/3-18 temadag om ”En styrket pædagogisk læreplan v/ Karen Skau Meincke. – Se mere om temadagen i nedenstående link.

Link til Spifos høringssvar

Link til Udkast til Lovforslag om ændring af dagtilbudsloven

Link til Den politiske aftale – Stærke dagtilbud der ligger til grund for lovforslaget

Link til Temadag om “En styrket pædagogisk læreplan”