Temadag: Hvilke nye tanker ligger bag “Den styrkede pædagogiske læreplan”?

Se den fulde beskrivelse af temadag her: TemadagTemadag billede

Regeringen, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og DF indgik d. 9. juni en aftale om
”Stærke dagtilbud – alle skal med i fællesskabet”

Et element i aftalen er ”en styrke pædagogiske læreplan”. Man ønsker i dagtilbudsloven at fastlægge et nationalt pædagogisk grundlag, der er fælles for alle 0 – 6 års dagtilbud. Lovforslaget er pt. i høring og forventes at vedtages, således det kan træde i kraft i sommeren 2018.

I aftalen hedder det:
”Det fælles pædagogiske grundlag betyder bl.a., at personale og ledelse i dagtilbuddene har ansvar for at etablere et læringsmiljø med fokus på bl.a. dannelse, leg, børneperspektiv, læring og børnefællesskaber. Det pædagogiske læringsmiljø er rammen for børns læring og trivsel og således ikke blot nogle få timer med pædagogisk aktivitet om formiddagen. Det pædagogiske læringsmiljø er hele dagen og er rammen for leg, rutinesituationer, vokseninitierede aktiviteter mv. ”

”Temaerne skal ikke ses adskilt, men som dele af et samlet pædagogiske læringsmiljø”

” Den pædagogiske læreplan er et arbejdsredskab for det pædagogiske personale… Det er ikke et afrapporteringsredskab til kommune eller staten”

SPIFO afholder d. 30.10.17 en temadag, hvor du kan høre nærmere, om hvad der kommer til at betyde for det pædagogiske arbejde i vuggestuer, integrerede institutioner og børnehaver.