Størst trivsel i de selvejende daginstitutioner i København

Medarbejderne i det Københavnske daginstitutioner trives bedre end medarbejderne i de Kommunale institutioner. Det viser en ny Trivselsrapport, der omfatter hele Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltnings institutionsområde.

I trivselsundersøgelsen for 2017 scorer de selvejende institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen bedre end institutionerne i de kommunale klynger. Mønstret er det samme på samtlige af de opgjorte punkter i rapporterne baseret på en sammenligning mellem rapporterne ”Alle selvejende institutioner” og rapporten ”Alle klynger” (de selvejende klynger er talt med i den førstnævnte rapport).

Der er en forskel i svarprocenterne, der er 65% for de selvejende og 79% for de kommunale klynger. Denne forskel kan formentlig til dels forklares med, at det er frivilligt for de selvejende institutioner at deltage i trivselsundersøgelsen, mens alle kommunale institutioner skal deltage.

De spørgsmål medarbejderne har svaret på, fordeler sig på temaerne:

 • Trivsel og motivation
 • Indhold i arbejdet
 • Samarbejde om den fælles opgave
 • Indflydelse
 • Nærmeste leder
 • Ledelsen
 • Læring og udvikling
 • Håndtering af krav i arbejdet
 • Fysisk arbejdsmiljø

De fleste spørgsmål er besvaret på en gradskal gående fra 1 til 7. Alle spørgsmål er stillet, så en høj score er positivt. Typisk ligger scoren i de selvejende institutioner 0,2 højere end i de kommunale klynger, hvilket er det samme billede, som da trivselsundersøgelsen blev gennemført i 2015.

Alt er dog ikke lyserødt. Rapporten identificerer en række punkter, hvor de selvejende institutioners score er gået ned i forhold til scoren for 2015. Det samme er tilfældet for de kommunale, men for institutionerne som helhed kan årets trivselsrapport være et godt udgangspunkt for at vælge fremtidige fokuspunkter og satsningsområder.

Tre rapporter – en for de selvejende, en for de kommunale klynger og en samlet for BUF`s område – kan downloades hér:

Trivselsrapport BUF 2017 selvejende
Trivselsrapport BUF 2017 klynger
Trivselsrapport BUF 2017

Ny LEDER af BROBÆKHUS BØRNEHAVE

Ny LEDER af BROBÆKHUS BØRNEHAVE

– Er du til ude liv og ture, så er det måske dig vi søger

Vi søger en leder til vores selvejende institution Brobækhus da vores leder gennem mange år går på efterløn.

OM OS

Vi vægter udelivet meget højt – året rundt og i alt slags vejr – fordi det både giver ro til fordybelse og det styrker selvværd og gruppefølelse gennem fysisk aktivitet. Udelivet giver også børnene mulighed for uforstyrret leg gennem længere tid og med færre konflikter.

Vi vægter også udflugter højt og hver stue har ugentlige faste ture til svømmehal og skøjtehal ligesom museer, skove, strande mv. besøges flittigt.

OM JOBBET

Som ny leder i Brobækhus bliver du en del af en børnehave med mange stolte traditioner, høj pædagogisk kvalitet og en erfaren og velfungerende medarbejder gruppe.

For at blive en succes i jobbet er det vigtigt, at du har erfaring med at arbejde for en selvejende institution og ved, hvilken modstand der kan være. Da vi gør tingene lidt anderledes stiller det krav til, at du skal have mod til at stå fast ved dine holdninger også når der kommer pres udefra.

Du kommer til at arbejde i en flad organisatorisk struktur hvor alle arbejder sammen om at skabe de bedst mulige rammer og betingelser for et godt og udfordrende børneliv. Da alle er meget lige kan du også forvente, at du får en aktiv rolle i forhold til børnene – både gennem din daglige deltagelse på stuerne hjemme i børnehaven og på de ugentlige ture.

Som leder i Brobækhus forventer vi, at du har et højt pædagogisk niveau kombineret med ledererfaring og at du derfor:

 • Er inspirerende, motiverende og skaber arbejdsglæde
 • Inddrager medarbejdernes kompetencer og uddelegere opgaver herefter
 • Udvikler medarbejdere personligt og fagligt og kan give pædagogisk sparring
 • Kommunikerer tydeligt både mundtligt og skriftligt
 • Kan håndtere administrative opgaver med en god økonomisk indsigt og forståelse
 • Er fortrolig med brugen af computer, excel, word mv.
 • Er synlig i forhold til børnene, forældre og personale
 • Er uddannet pædagog og har erfaring med pædagogisk arbejde samt relevant lederuddannelse

PRAKTISKE FORHOLD

Bestyrelsen vil være din kommende arbejdsgiver og sammen skal vi sikre at vi opnår de bedste betingelser for vores børn – med sammenhæng mellem både kvalitet og økonomi. Du vil blive ansat og aflønnet efter gældende overenskomst. I forbindelse med ansættelsen vil vi indhente straffe- og børneattest.

For yderligere oplysninger om Brobækhus se www.brobaekhus.dk. Du er også velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Peter Theisen på telefon: 30 75 06 91.

Ansøgningsfrist er søndag den 10. september. Send din ansøgning og CV samt relevante bilag til brobaekhusbestyrelse@gmail.com