Til alle interesserede ledere

SPIFO er en børnepolitiks forening, der har fokus på børn trivsel, udviklingsmuligheder og rammevilkår i daginstitutioner.  Se formål på www.spifo.dk. Vi arbejder tæt sammen med SPIA, der er administrationsselskab for selvejende og private daginstitutioner. Alle med interesse for det børnepolitiske perspektiv kan være medlemmer af SPIFO. Det være sig institutioner, pædagoger, ledere, forældre m.fl. med tilknytning til selvejende, private og kommunale institutioner.

SPIFO vil som noget nyt afholde 4 – 6 ledermøder om året

Målet med at afholde ledermøder er, at give ledere mulighed for aflastning og inspiration til ledelsesopgaven. SPIFO lægger op til, at ledere henter inspiration, hjælp og ideer til at løse ledelsesopgaven, ved at udveksle erfaringer og dele viden med hinanden om de forskellige ledelsesudfordringer. Vi vil skabe et forum, hvor ledere i fællesskab kan udveksle metoder til at lette arbejdsgange, f.eks. ved at udarbejde skabeloner, der kan bruges som inspiration til, hvordan man håndterer krav, der kommer fra stat og kommune. Møderne kan evt. forholde sig til børnepolitiske forhold, lave udtalelser, udarbejde høringssvar mv. Der vil på hvert møde komme et oplæg, der sætter fokus på et område, der er aktuelt i institutionerne eller som kan inspirere til at gå nye veje. Emnerne kan handle om ledelsesmæssige udfordringer, pædagogisk inspiration eller daginstitutionsområder set i et bredere perspektiv.

Ledere er i dag organiseret i netværk, klynger, områder. Det har flere steder betydet, at man kun mødes med få ledere i ens eget nærområde, og endvidere at kommunale, selvejende og private ledere er blevet organiseret hver for sig. Nogle steder mødes man kun med ledere, der er medlemmer af samme paraplyorganisation. Vi synes, det kan have uheldige konsekvenser, at ledergruppen er blevet så opsplittet – på trods af, at den har fælles børn at kæmpe for og fælles udfordringer i den ledelsesmæssige praksis. Derfor vil SPIFO gerne invitere til ledermøder for alle interesserede ledere.

De deltagende ledere kan selv være med til at præge indhold og form af møderne. Der vil være tid til udveksling af ønsker og ideer til fremtidige møder. Møderne vil som udgangspunkt være gratis, men der vil være en mindre betaling, hvis der kommer oplægsholdere udefra.

Det er ikke en forudsætning at være medlem af SPIFO for at deltage i ledermøderne.

Pernille Fich, Pædagogisk konsulent, mail: pf@spia.dk, mobil    22 20 90 26

Ledermøde den 2. marts fra kl.9-12

Ledermødet afholdes i den store sal på Hyltebjerggård, Linde alle 33, 2720 Vanløse

  1. Introduktion til SPIFO ledermøder
  1. Sårbare børn og familier

Oplæg v/ Jette Saltoft Pedersen, der er leder i Vuggestuen Haletudsen i Brønshøj, hvor hun i mange år har arbejdet med tidlig indsats for de helt små i institutionen og i samarbejde med sine netværksinstitutioner. Jette er uddannet familieterapeut ved Kempler instituttet, og har arbejdet indgående med professionelt relationsarbejde på institutions- og familieniveau.

  1. Drøftelse af institutionernes erfaringer med inklusion.

Hvordan arbejdes med inklusion, hvornår lykkedes det?

  1. Udveksling af ideer til fremtidige ledermøders indhold og form

Der bliver serveret morgenmad, te og kaffe.

Tilmelding til pf@spia.dk senest d. 24. februar, med oplysning om navn på deltager og institution.

Pernille Fich, Pædadgogisk konsulent kan kontaktes på telefon: 2220 9026 eller mail: pf@spia.dk

 

 

Fra 2016 til 2017

Kære alle

2016 blev året, hvor Københavns Kommune lukkede adskillige velfungerende selvejende fritidshjem, der har stået som pædagogiske fyrtårn i mange år og understøttet de større børns sociale og menneskelige udvikling.

Hvidovre kommune besluttede sig for en budgetaftale for 2017, hvor administrationen for kommunens selvejende daginstitutioner ville blive overtaget af kommunen på grundlag af udokumenterede besparelser. Da kommunen er blevet konfronteret med ulovligheden i deres beslutning, er der dog blevet åbnet op for dialog og forhandling, men sagen er ikke landet endnu.

På Bornholm tilgodeser kommunen egne institutioner med flere millioner i mangeårige særbevillinger på bekostning af de private, og derfor er der også en sag på vej til Statsforvaltningen. På samme måde er der desværre også problemer med forskelsbehandling af private og selvejende daginstitutioner i flere andre kommuner i landet.

2016 blev ikke et stille år på vores område. Der er mange sager med kommunerne, men vi vinder også en hel del af dem hen af vejen. I det nye regeringsgrundlag er selvejende institutioner nævnt som indsatsområde. Vi ser gerne en bedre retsbeskyttelse af de selvejende og private institutioner med fx lovkrav om gennemsigtighed i kommunens beregninger af såvel tilskud som påståede besparelser. Det kunne være en god begyndelse…. 

 

new-years-eve-1789147_640