SPIAs Bestyrelseshåndbog

IMG_2922SPIAs bestyrelseshåndbog har til formål, at give bestyrelsesmedlemmer forståelse for institutionens juridiske fundament og ramme på en enkelt og letforståelig måde. Den gennemgår hvilke forpligtelser, rettigheder og ansvar bestyrelsesarbejdet indebærer og hvilke kompetencer har bestyrelsen i forhold til daginstitutionens leder m.v.

De fleste forældre, der ønsker at varetage bestyrelsesarbejde, gør det med det formål, at bidrage til og få indflydelse på deres barns institution. Bestyrelsesmedlemmer får en større viden og indsigt i institutionens virke og trivsel. Bestyrelsens medlemmer fastlægger de overordnede pædagogiske principper og er medinddraget i udfærdigelsen af læreplanerne.

Bestyrelsens medlemmer har desuden en vigtig opgave i at bakke ledelsen og personalet op og udadtil være positive ambassadører for institutionen. De institutioner, hvor der er et godt og respektfuldt samarbejde mellem parterne, er også der, der er størst arbejdsglæde og energi til udvikling af det pædagogiske arbejde.

Men bestyrelsen har også det overordnede ansvar for, at institutionen drives i henhold til lovgivningen, vedtægten og kommunens overordnede rammer og børnepolitikker. Bestyrelsen har arbejdsgiver beføjelsen og er ansvarlig for, at økonomien forvaltes forsvarligt. Bestyrelsen har ansvaret for hele institutionens virke. Det indebærer, at det enkelte bestyrelsesmedlem skal løfte indsatsen op i ”helikopter” perspektiv, bevare overblikket og være opmærksomme på, at hele institutionen fungerer godt, at trivslen i både personale- og børnegruppen er god og at de økonomiske rammer bliver overholdt.

At lade sig vælge til bestyrelsen i en selvejende eller privat institution indebærer, at man har påtaget sig et spændende, men også ansvarsfuldt job. Derfor kan det være en fordel med en bestyrelseshåndbog.

Bestyrelseshåndbogen koster 50 kr. + moms og fragt, og kan bestilles hos Annette Foltmann på af@spia.dk