Reservér allerede nu mandag den 16. februar til bestyrelseskursus.

Hvad vil det sige, at være bestyrelsesmedlem i en selvejende/privat institution? At være bestyrelsesmedlem i en selvejende/privat institution giver indflydelse, indsigt og viden om hele institutionens drift og trivsel.Som bestyrelsesmedlem, har man en enestående mulighed for at præge sit barns institution. Men det giver også ansvar, forpligtigelser og forventninger.

På kurset vil I få kendskab til det juridiske grundlag for drift af en selvejende/privat institution.

  • Hvad indebærer det, at have arbejdsgiverbeføjelser?
  • Hvilke kompetencer har bestyrelsen og hvilke kompetencer ligger hos den daglige leder?
  • Hvilket ansvar og hvilke forpligtigelser har jeg, og hvordan medvirker jeg til, at skabe den bedste institution?

Kurset afholdes mandag den 16. februar kl. 17.30 til 20.30. I den store sal på Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse. Kurset koster 200 kr. pr. deltager og er inklusiv forplejning.

Det er SPIA’s faglige konsulent Karen Skau Meincke, der afholder kurset, og med hendes mangeårige erfaring om bestyrelsesarbejdet i selvejende og privateinstitutioner, får den enkelte deltager noget særligt med hjem.

Der vil blive sendt endelig program og tilmeldingsblanket ud snarest, men du kan også tilmelde dig nu, ved at sende en mail til: Annette Foltman: af@spia.dk

 

 

 

 

Gå gladere hjem fra arbejde, end da du kom!

FOREDRAGSAFTEN FOR HELE PERSONALEGRUPPEN

Nu er der mulighed for at flytte et personalemøde til en fælles foredragsaften for hele personalegruppen, hvor der sættes fokus på arbejdsmiljøet.På en morsom, enkel og uhøjtidelig facon, gør foredragsholderen, Freddy Meyer, det klart, at uden trivsel, humor og engagement, går det slet ikke på de moderne arbejdspladser.  Freddy Meyer videregiver sin viden gennem letforståelige situationer fra hverdagen på en underholdende, men også tankevækkende og provokerende måde. Der vil være noget at diskutere i personalegrupperne efterfølgende.

Foredragsholder: Chefkonsulent i Supplement AS Freddy Meyer. Freddy Meyers kompetenceområder er personlig udvikling, ledelse og samarbejde, kommunikation, individuel coaching og konflikt og stresshåndtering.

  • Hvornår: Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 18.00 – kl. 21.
  • Sted: Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse.
  • Pris: 450,00 kr. pr. deltager.I prisen er inkluderet sandwich, vand/øl, kaffe/te.

Tilmelding bedes tilsendt Spia på mail: af@spia.dk senest den 1. december 2014. Der er 60 pladser til foredraget, som bliver reserveret efter princippet ”først til mølle”. Henvendelser om arrangementet kan rettet til Spia’s konsulenter Karen Skau Meincke (karen@spia.dk) og Helle Thorsklint (helle@spia.dk)