Kom godt i gang med personalesagen

Det er vigtigt at komme godt fra start i enhver personalesag, uanset om den handler om en sygesamtale eller en afskedigelsessag. Dels skal den juridiske ramme for personalesagen kendes godt af lederen, så lederen kan handle trygt indenfor den, og dels skal hele forløbet gribes anstændigt an for alle parter, så sagen ikke giver modstand i institutionen og skaber mistillid til lederen.

Hvis der er samarbejdsproblemer i institutionens personalegruppe, skal lederen have redskaber til at håndtere dem, så der kan komme ro, trivsel og arbejdsglæde blandt medarbejderne igen. Der er intet, der er så nedbrydende for motivationen på en arbejdsplads, som konflikter. Ofte kan nogle få ødelægge arbejdsmiljøet for de mange, og et godt arbejdsmiljø kan nedbrydes på kort tid. Mobning, stress og langtidssygemeldinger er tydelige tegn på, at personalegruppen mistrives, og det er ledelsens ansvar at gribe ind.

Kontakt cand.jur. Annette Foltmann på 3877 0738 /6171 1467, hvis I skal have hjælp til en personalesag.  Vi har juraen i fokus – men helheden for øje!