MUS = Medarbejderudviklingssamtalen

Som arbejdsgiver er du ansvarlig for din medarbejders trivsel på arbejdspladsen. Derfor er en medarbejderudviklingssamtale en god mulighed for at få afklaret forventninger mellem din medarbejder og dig selv som leder.

MUS-samtalen er en god anledning til at afklare forventningerne til medarbejderens indsats, rolle og fremtidige udviklingsbehov. Undersøgelser viser, at en god medarbejderudviklingssamtale har en tydelig positiv effekt på medarbejderens engagement og arbejdsglæde. For dig, der er leder, er MUS-samtalen desuden en god mulighed for at få feedback på jeres samarbejde generelt og din ledelsesstil.

Eksempler på emner, I kan drøfte til MUS-samtalen:

  • Medarbejderens kompetencer, og i hvor høj grad medarbejderen har mulighed for at bringe disse i spil
  • Medarbejderens ønsker til læring og udvikling
  • Hvilke opgaver der i særlig grad motiverer medarbejderen, og hvilke opgaver medarbejderen ønsker færre eller ingen af
  • Medarbejderens trivsel, herunder balancen i mellem job og privatliv
  • Hvordan medarbejderen oplever samspil og samarbejde i afdelingen/teamet
  • Om medarbejderen har forslag til forbedringer til arbejdsgange og arbejdsprocesser

Fremfor alt kan du bruge MUS-samtalen til at styrke indsatsen for medarbejderudvikling og trivsel, samt at styrke sammenhængen mellem medarbejderens kompetencer/udviklingsbehov og virksomhedens strategi og mål.