Stillingsannoncer fra institutionerne

Blomsterspiren søger pædagog fra den 1.2.2018, 36 timer pr. uge.

 Blomsterspiren er en kombineret institution med ca. 40 vuggestuebørn og ca. 60 børnehavebørn. Stillingen er i børnehaveafdelingen = Blomsterhaven.

Vi har et dejligt klientel af børn, hvis forældre fortrinsvis arbejder på Gentofte hospital. Vores faste åbningstid er fra 6.30 til 17 hver dag, men vi kan tilbyde udvidet åbningstid til kl. 18.

Børnene er fordelt på 3 stuer i blandede aldersgrupper, dog har vi børnene aldersinddelt nogle formiddage, hvor aktiviteterne planlægges ud fra børnenes udviklingstrin.

Vi har driftsoverenskomst med Gentofte kommune, men er selvejende gennem Gentofte børnevenner, – vi har derfor mange gode tiltag og støtte fra flere samarbejdspartnere.

Som kollega er det vigtigt, at bidrage ud fra sine kompetencer og interesseområder til helheden i Blomsterhaven. Vi mener det er vigtigt, at møde med et smil og kan lide samværet med børnene, – også i en til tider travl hverdag.

Vores pædagogiske værdier indeholder bl.a., at vi ønsker at styrke børnenes alsidige personlighed, så de kan rumme sig selv og andre.

Vi lægger vægt på legen som pædagogisk princip og arbejder ud fra, at have en genkendelig hverdag med faste aktiviteter.

Vi benytter vores store legeplads både som have og som pædagogisk uderum.

Blomsterhaven er en god blanding af pædagoger og medhjælpere, samt faste vikarer, hvor der er mulighed for at komme med ideer, initiativer – og kunne ”undre” sig sammen i personalegruppen.

Hvis du tænker Blomsterhavens værdisæt, pædagogiske grundlag samt klientel, er det rigtige sted for dig, så send din ansøgning der reflektere din nysgerrighed og motivation.

Du er velkommen til at kontakte daglig leder Dorte Hvid Jensen på telefon 3965 8010 (bhv. kontor), før du sender din ansøgning.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. I forbindelse med ansættelsen indhentes relevant straffeattest og børneattest.

Send din ansøgning med relevante eksamenspapirer som uddannet pædagog, samt evt. tidligere beskæftigelse inden den 22.12.2017.

 

 

 

 

 

 

Pædagog/pædagogmedhjælper søges!

Vi søger en midlertidig pædagog/medhjælper 32 t ugentligt pr. 1. jan. – 1. august 2018.

Vi er en integreret institution med børn fra 0-10 år. Du blive tilknyttet børnehaven, dog skal du være opmærksom på, at du vil være en del af hele børnegruppen. Derudover har vi en skovbus hvor du hver tredje uge kører til Veksø, ved Ballerup.

Vi arbejder ud fra en åbenplan filosofi og griber børnenes interesser i nuet.

Stort kørekort vil være en fordel, men ikke et krav.

Er I blevet nysgerrige på, hvem vi er, kan I klikke ind på
http://www.krudt-uglen.dk

Jobansøgningen kan I sende til krudtuglen@ny-post.dk

Har I ikke hørt noget inden den 17 december 2017, er stillingen besat til anden side og jeg ønsker Jer held og lykke med Jeres videre jobsøgning.

_____________________________________________________________________