Roller og ansvar i arbejdsmiljøarbejdet.

Bestyrelsen: Det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet ligger hos bestyrelsen som arbejdsgiver. Det betyder, at bestyrelsen er ansvarlig for, at arbejdsmiljøet er i orden eller med lovens ord at: ”skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet”.
Lederen: Lederen er den daglige arbejdsmiljøleder med det konkrete ansvar for arbejdsmiljøet. Det betyder bl.a. at lederen skal have den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og han/hun er ansvarlig for opbygningen af institutionens arbejdsmiljøorganisation.
Link:
Arbejdsmiljølovens krav til arbejdsmiljøorganisationen står i lovens §6
Ved under 10 ansatte er der ingen krav om en arbejdsmiljøorganisation. Her skal arbejdsgiver sørge for løbende dialog om arbejdsmiljøet med medarbejderne.
Ved 10 eller flere ansatte skal opbygges en arbejdsmiljøorganisation i et eller to niveauer.
I flere kommuner er selvejende institutioner omfattet af kommunens arbejdsmiljøorganisation/MED-system.

Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR): AMR er valgt af kollegaerne til at varetage arbejdsmiljøet for hele personalet (d.v.s. pædagoger, medhjælpere, rengørings-, køkken-, gårdmandspersonale mm.). AMR skal således også i sit virke sørge for at varetage arbejdsmiljøet for alle ansatte. AMR skal ligesom lederen gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Valg og vilkår for AMR.