SPIA og Spifo holdt Infomøde om pædagogstuderende i praktik

Små 20 deltagere fik den 12/9-19 et informativt oplæg af praktikkoordinator på Københavns Professionshøjskole, Gitte Andersen, om at have pædagogstuderende i praktik. Undervejs i oplægget og bagefter var spørgelysten stor, og debatten identificerede et par punkter, som Spifo absolut bør arbejde videre med i arbejdet for så gode vilkår som muligt for daginstitutionerne.

Læs hele artiklen her: Ref. Temadag om pædagogstuderende i praktik 12-9-19

De plancher som Gitte Andersen anvendte kan læses/downloades hér: Infomøde om praktik. SPIA efterår 2019 – Gitte Andersens plancher

Desuden orienterede Gitte Andersen kort om ”Praktikportalen” og det materiale, som praktiksteder kan læse/hente på KP`s hjemmeside:

https://ucc.dk/paedagoguddannelsen/om-uddannelsen/praktik/info-til-praktiksteder/materiale

Bevar muligheden for fritidshjem

Politiken bringer den 29/8-19 et debatindlæg under overskriften “Bevar muligheden for fritidshjem” og med underrubrikken “Forældrebetaling”. Debatindlægget er indrykket af Katrine Toft Mikkelsen, faglig konsulent i SPIA og Julie Kyndesgaard, formand for KFO, i fællesskab.

Det er et kvalificeret indspark i debatten om SFOer contra Fritidshjem i Københavns Kommune.

Læs debatindlægget her.Bevar muligheden for fritidshjem – debatindlæg i Politiken 29-8-19

 

Tema-møde om “Pædagogstuderende i praktik – dilemmaer, udfordringer og udviklingsmuligheder”

Pædagoguddannelsen er på flere måder under pres. Praktik-delen, hvor ledere, vejledere og kolleger har afgørende betydning, kan i nogle tilfælde give udfordringer for institutioner/praktiksteder.

Derfor inviterer SPIA og Spifo til dette Tema-møde for ledere, souschefer og praktikansvarlige, hvor institutionerne kan få svar på nogle af disse spørgsmål og komme i direkte og konstruktiv dialog med en repræsentant fra et af de største uddannelsessteder, idet der på tema-mødet blive givet et orienterende oplæg v/ Gitte Andersen,  Praktikkoordinator og Lektor, Københavns Professionshøjskole, Institut for Pædagoguddannelse.

Tid og sted: Den 12/9-2019, kl. 9 – 12 på Hyltebjerggaard i Vanløse

Læs mere og tilmeld: Indbydelse til Netværksmøde om Pædagogstuderende i praktik (004)

Kom til gratis inspirations-foredrag om “Forældrenes betydningsfulde rolle i daginstitutionen”

SPIA og Spifo indbyder hermed alle institutioner med tilknytning til SPIA eller Spifo til et gratis, inspirerende foredrag med Kirsten Birk Lassen, ejer af “Følgeskabet”.

Kom og hør om helt nye vinkler, perspektiver og muligheder i forhold til forældresamarbejde og bestyrelsesarbejdet i Jeres institutioner.

Tid og sted: Torsdag den 19/9-19, kl. 9-11.30 på Hyltebjerggaard i Vanløse.

Læse mere om arrangementet: SPIA og Spifo inviterer til gratis foredrag om Forældresamarbejdet

Pædagog til selvejende børnehave med 24 børn i Brønshøj

Børnehaven Håbet er en selvejende institution beliggende på to matrikler i Brønshøj.

Vores ene afdeling, ”Det Gule Hus”, søger en 20 timers pædagog stilling, med start fra den 1/8-2019.

Du må gerne være erfaren og have lyst til at være i et tæt lille miljø med spændende pædagogiske udfordringer.

Vi forventer at du:

 • Er engageret i samværet med børn, kolleger og forældre.
 • Har overblik, indlevelse og tør tage ansvar.
 • Er fagligt velfunderet.
 • Er kreativ og har lyst til at være meget ude.
 • Har humor og gode samarbejdsevner.
 • Er nærværende samt god til at gå ind i relationer til både forældre og børn.

Vi kan tilbyde: 

 • En faglig kompetent og engageret personalegruppe.
 • Rummelige udadvendte voksne som sætter legen, fællesskabet og nærværet højt.
 • Et anerkendende miljø med tydelige voksne.
 • Et miljø hvor humor og glæde er en vigtig del af dagligdagen.
 • En lille institution hvor der er masser af plads til nærvær og til det enkelte barn.
 • Et miljø hvor du vil have mulighed for en stor indflydelse/medbestemmelse i det daglige.

Ansøgningsfrist den 24/6-19

Ansættelsessamtaler bliver afholdt den 25 og 27 juni.

Såfremt du ikke hører fra os senest den 24. juni, er du ikke kommet i betragtning og vil ikke høre yderligere.

Ansøgningen sendes til: EQ9R@kk.dk

Løn efter den gældende overenskomst.

Børnehaven Håbet- afdeling Det Gule Hus.

Håbets allé 12 2700 Brønshøj.

Telefon: 38283509

SPIA holder lukket Kr. Himmelfartsdag, fredag d. 31/5 og Grundlovsdag

Kære institutioner og kunder

SPIA´s kontorer holder lukket følgende tre dage:

 • Kristi himmelfartsdag, torsdag d. 30/5-19
 • Fredag d. 31/5-19, og
 • Grundlovsdag, den 5/6-19

Ved evt. uopsættelige spørgsmål henviser vi til indtaling af telefonbesked på Annette Foltmann`s mobilnummer: 61711467

SPIA ønsker alle en god “Kristi himmelfartsferie” og en god grundlovsdag og valgdag den 5/6-19!

 

Spifo`s høringssvar vedr. ny bekendtgørelse om dagtilbud

Som følge af en afgørelse fra SKAT om, at der skal tillægges moms på administrationsydelser til private daginstitutioner, vil administrationstilskuddet blive hævet fra 2,1% til 2,5%.

Det er Spifo meget tilfreds med, men forslaget til ændringer Bekendtgørelsen om Dagtilbud efterlader et “hul” i reguleringen, der stille nogle private daginstitutioner ringere end andre.

Læs Spifo´s høringssvar: SPIFO høringssvar til dagtilbudsbekendtgørelse maj 2019.

Referat fra Spifo´s børnepolitiske paneldebat

NOTAT om Spifo´s børnepolitisk paneldebat 21-3-19

I notatet i ovenstående link kan du se et fyldigt referat fra Spifo`s velbesøgte børnepolitiske paneldebat i forbindelse med Spifo`s årsmøde den 22/3-2019.

Se bl.a. hvad Folketingskandidater fra B, V, C, SF, EL, NB, LA og Alt. svarede på 4  spørgsmål om:

 • Formålet med dagtilbud
 • Udviklingen med fald i antal selvejende og stigning i antal private daginstitutioner
 • Holdning til Minimumsnormeringer
 • Holdning til lige muligheder for at fastsætte forældrebetaling i SFOer og Fritidshjem

Leder til den integrerede selvejende institution Thorsanna

Den selvejende daginstitution Thorsanna, København

Sæt dit eget præg på en af Islands Brygges mest søgte institutioner – en velfungerende, unik og ældre lille institution i hjertet af den gamle bydel.

Da vores leder har fået en jobmulighed i en nyopført institution på Islands Brygge, søger vi nu en ny leder.

Vi er en af Københavns få tilbageværende små institutioner – og det sætter vi en ære i. Det giver nemlig nærvær og tryghed i dagligdagen for både børn og personale. Vi møder børnene og deres behov i øjenhøjde og har mulighed for at planlægge aktiviteter, der interesserer børnene. Vi har overskud, tid og rum til både at dyrke de små og store fællesskaber, har et godt samarbejde stuerne imellem, og vi kender alle børnene indgående.

Thorsanna er en sammenlagt institution af Børnehaven Anna Havanna og fritidshjemmet Thorshave. Institutionen ligger på tre matrikler tæt ved Skolen på Islands Brygge. Vi har en hyggelig og rummelig lejlighed til børnehaven, en stor grøn have, som vi flytter over i om sommeren samt et fritidshjem med et stort dejligt udeareal med høns.

Der er p.t. 110 børn i institutionen i alderen 2-10 år: en småbørnsgruppe med 13 børn, en børnehavegruppe med 24 børn og et fritidshjem med 73 børn.

Om jobbet og dig

Som leder skal du være med til at føre institutionen gennem en periode, hvor vi forventelig i 2022 skal afgive fritidshjemmet til KKFO, og der skal findes en langsigtet permanent løsning for børnehavedelen. Der foreligger p.t. en mulighed for at overtage en børnehavematrikel fra en af områdets andre institutioner.

Vi søger en leder, der er frisk på udfordringen, og har lyst til sammen med bestyrelsen at fastsætte visioner, tænke fremad, kreativt og ikke mindst positivt. Og samtidig være den samlende kraft bag dagligdagen for vores personale og vores børn.

Den ideelle kandidat er en leder:

 • med dokumenteret ledererfaring fra en anden institution
 • som har lyst og evne til at videreføre og udvikle vores værdier om nærhed og tryghed
 • med en klar vision for det pædagogiske arbejde og vilje og evner til at føre visionen ud i livet
 • som kan samarbejde med og understøtte bestyrelsen i at træffe beslutninger på et veloplyst grundlag.
 • som kan bevare overblikket og tage styringen, når situationen kræver det, og som samtidig vægter økonomi og ressourcestyring højt
 • der kan indgå i et større forpligtende netværkssamarbejde med områdets øvrige selvejende institutioner.

Ansøgningsfrist

Send ansøgning samt CV til Bestyrelsesformand jesper@jespernissen.dk mrk. ANSØGNING LEDER. Ansøgningsfrist er mandag den 27. maj 2019 kl. 16. Vi afholder samtaler i starten af junimåned.

Hvis du har spørgsmål til stillingen eller institutionen, er du velkommen til at ringe til den nuværende leder Janni Christensen 3254 4559 (tast 3 for kontor) eller Bestyrelsesformand Jesper Nissen 2476 5416.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer og ønskes besat 1. august 2019.

Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst og efter bestemmelserne for Ny Løn. Ansættelse sker under forudsætning af godkendelse fra Københavns Kommune. Der indhentes børne- og straffeattest, hvis du bliver tilbudt stillingen.