Referat fra Spifo´s børnepolitiske paneldebat

NOTAT om Spifo´s børnepolitisk paneldebat 21-3-19

I notatet i ovenstående link kan du se et fyldigt referat fra Spifo`s velbesøgte børnepolitiske paneldebat i forbindelse med Spifo`s årsmøde den 22/3-2019.

Se bl.a. hvad Folketingskandidater fra B, V, C, SF, EL, NB, LA og Alt. svarede på 4  spørgsmål om:

 • Formålet med dagtilbud
 • Udviklingen med fald i antal selvejende og stigning i antal private daginstitutioner
 • Holdning til Minimumsnormeringer
 • Holdning til lige muligheder for at fastsætte forældrebetaling i SFOer og Fritidshjem

Leder til den integrerede selvejende institution Thorsanna

Den selvejende daginstitution Thorsanna, København

Sæt dit eget præg på en af Islands Brygges mest søgte institutioner – en velfungerende, unik og ældre lille institution i hjertet af den gamle bydel.

Da vores leder har fået en jobmulighed i en nyopført institution på Islands Brygge, søger vi nu en ny leder.

Vi er en af Københavns få tilbageværende små institutioner – og det sætter vi en ære i. Det giver nemlig nærvær og tryghed i dagligdagen for både børn og personale. Vi møder børnene og deres behov i øjenhøjde og har mulighed for at planlægge aktiviteter, der interesserer børnene. Vi har overskud, tid og rum til både at dyrke de små og store fællesskaber, har et godt samarbejde stuerne imellem, og vi kender alle børnene indgående.

Thorsanna er en sammenlagt institution af Børnehaven Anna Havanna og fritidshjemmet Thorshave. Institutionen ligger på tre matrikler tæt ved Skolen på Islands Brygge. Vi har en hyggelig og rummelig lejlighed til børnehaven, en stor grøn have, som vi flytter over i om sommeren samt et fritidshjem med et stort dejligt udeareal med høns.

Der er p.t. 110 børn i institutionen i alderen 2-10 år: en småbørnsgruppe med 13 børn, en børnehavegruppe med 24 børn og et fritidshjem med 73 børn.

Om jobbet og dig

Som leder skal du være med til at føre institutionen gennem en periode, hvor vi forventelig i 2022 skal afgive fritidshjemmet til KKFO, og der skal findes en langsigtet permanent løsning for børnehavedelen. Der foreligger p.t. en mulighed for at overtage en børnehavematrikel fra en af områdets andre institutioner.

Vi søger en leder, der er frisk på udfordringen, og har lyst til sammen med bestyrelsen at fastsætte visioner, tænke fremad, kreativt og ikke mindst positivt. Og samtidig være den samlende kraft bag dagligdagen for vores personale og vores børn.

Den ideelle kandidat er en leder:

 • med dokumenteret ledererfaring fra en anden institution
 • som har lyst og evne til at videreføre og udvikle vores værdier om nærhed og tryghed
 • med en klar vision for det pædagogiske arbejde og vilje og evner til at føre visionen ud i livet
 • som kan samarbejde med og understøtte bestyrelsen i at træffe beslutninger på et veloplyst grundlag.
 • som kan bevare overblikket og tage styringen, når situationen kræver det, og som samtidig vægter økonomi og ressourcestyring højt
 • der kan indgå i et større forpligtende netværkssamarbejde med områdets øvrige selvejende institutioner.

Ansøgningsfrist

Send ansøgning samt CV til Bestyrelsesformand jesper@jespernissen.dk mrk. ANSØGNING LEDER. Ansøgningsfrist er mandag den 27. maj 2019 kl. 16. Vi afholder samtaler i starten af junimåned.

Hvis du har spørgsmål til stillingen eller institutionen, er du velkommen til at ringe til den nuværende leder Janni Christensen 3254 4559 (tast 3 for kontor) eller Bestyrelsesformand Jesper Nissen 2476 5416.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer og ønskes besat 1. august 2019.

Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst og efter bestemmelserne for Ny Løn. Ansættelse sker under forudsætning af godkendelse fra Københavns Kommune. Der indhentes børne- og straffeattest, hvis du bliver tilbudt stillingen.

Lille privat børnehave i Glostrup søger ny leder – er det dig?

Vi søger en inspirerende pædagogisk ildsjæl og dygtig leder til at sætte kursen for Børnehaven Solvangen.

Af dig som vores nye leder forventer vi, at du:

 • Er uddannet pædagog, har stærke visioner for børnehavepædagogik og samler personalegruppen om et fælles pædagogisk fodslag, med plads til at udfolde individuelle kompetencer. Du kommer med succesfuld erfaring som leder på 0-6 års området.
 • Er en erfaren leder med en anerkendende, opmuntrende, modig og inddragende ledelsesstil. Sammen med personalet arbejder du for en tillidskultur, hvor det er naturligt at tage ansvar og bidrage.
 • Kigger reflekterende på praksis og tør tage de nødvendige beslutninger. Opstår en konflikt, arbejder du aktivt på at løse den med fokus på ”Low Arousal”.
 • Er dygtig til at kommunikere med både personale, forældre, bestyrelse og kommende familier i børnehaven, så vi sikrer børnetilgangen.
 • Arbejder tæt sammen med bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for Solvangen, og som bliver din kommende arbejdsgiver. Du har det daglige ansvar for den pædagogiske, økonomiske og administrative ledelse og refererer til bestyrelsen.
 • Ledelse behøver bestemt ikke foregå fra et kontor – vi forventer at du er meget blandt personale og børn.
 • Fortsætter et godt samarbejde med Glostrup Kommune, relevante faggrupper som Center for Familie og Forebyggelse mv. samt vores administrationsselskab SPIA.

Vi ser gerne, at du har:

 • Erfaring med eller som minimum er nysgerrig på Low Arousal, og du deler vores vision om en verden uden ”skæld ud”. Du har en klar idé om, hvad anerkendende pædagogik er i praksis.
 • Erfaring med eller i hvert fald gjort dig tanker om, hvad det vil sige at lede en privat børnehave.
 • Et vist administrativt flair, for det vil være dit ansvar at indberette løn, godkende regninger mv.

Det kan du forvente af os:

 • En dygtig fast personalegruppe bestående af fem pædagoger og fem medhjælpere, der tager medansvar for at udleve og videreudvikle Solvangens pædagogik.
 • Personalet har tidligere arbejdet med Marte Meo, Low Arousal (herunder vores ”triggere”), Fri for Mobberi, og tilstræber en anerkendende tilgang til børn, forældre og hinanden. Kendetegnende for vores ansatte er et ønske om at gøre det RIGTIG godt og blive positivt udfordret på deres praksis.
 • Vi elsker og værner om vores mange traditioner. Et lederskifte ser vi som en chance for at evaluere vores praksis, føre det bedste med videre og være åbne over for forandringer – sammen med dig.
 • Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst. Selvom vi er en privat institution, er alle overenskomstansat. Vi har desuden en omfattende sundhedsforsikring.

Praktisk om ansættelsesforløbet:

 • Ring til pædagog Ditte på telefon 43 96 19 63 og aftal besøg i Solvangen i uge 16-18. Vi tager kun ansøgere i betragtning, der har besøgt børnehaven.
 • Send derefter din motiverede ansøgning, CV, billede og relevante bilag til bestyrelsesformand juhl.kelkal@gmail.com. Fristen er lørdag den 4. maj 2019. Du er velkommen til at ringe til Lise Kelkal på 28 94 34 37, hvis du har spørgsmål til stillingen.
 • Vi afholder første samtalerunde onsdag 8. maj og anden samtale mandag 13. maj (aftentimer).
 • Vi indhenter straffeattest og børneattester. Sidst i forløbet tager vi referencer.
Om Børnehaven Solvangen

Vi er en lille, velfungerende børnehave med i snit 47 skønne børn (max 54), en ambitiøs personalegruppe på 10 fastansatte, samt engagerede forældre i og uden for bestyrelsen. Vi har en sund økonomi administreret af SPIA. Vi bor i eget rummeligt hus midt i Glostrup, tæt på Solvangsparken, hvor vi bruger mange dejlige timer. Pædagogisk arbejder vi i dag aldersopdelt med stærkt fokus på relationsarbejde, Low Arousal og Fri for Mobberi. Vi ønsker at være i konstant faglig udvikling. ”Relationen før opgaven” er et flittigt brugt motto, og vi vægter alternativer til ”skæld ud” rigtig højt i vores arbejde med børnene.

Du kan læse meget mere om os og vores pædagogiske arbejde på: www.bh-solvangen.dk.

Forventet opstart så hurtigt som muligt – dog er det vigtigste

Sjældent udbudt stilling

Pr. 1. august 2019 søger vi:
uddannet pædagog til 30 t. stilling til Brobækhus Børnehave, en selvejende institution tilknyttet Gentofte Børnevenner. Vi er en 60-børns børnehave, fordelt på 3 stuer. Stuerne er aldersopdelte og aktiviteterne tager udgangspunkt i dette.
Det pædagogiske arbejde i Brobækhus Børnehave er opbygget på et fundament, der handler om udeliv, aldersopdeling og forældre engagement. Dagligdagen er planlagt med en vekselvirkning af voksenstyrede aktiviteter og børnenes egen lyst til leg, samvær og tilvalgsaktíviteter. Vi ser børnene som medspiller i deres
eget liv, såvel som i det fælles børneliv.

Vi prioriterer at være ude i al slags vejr på vores store legeplads. Alle stuer er hver uge i svømmehal og ældste stuer står på skøjter en gang om ugen i vinterhalvåret. Vi er ofte på tur og benytter offentlige transportmidler.

– Vi forventer din legelyst er intakt
– Vi forventer du til stadighed vil være med til at udvikle vores traditioner
– Vi forventer at du er indstillet på at deltage i skøjte- og svømmehal.

Hvis du tror det er noget for dig, så send os en ansøgning til
post@brobaekhus dk

Ansøgningsfrist den 8.april 2019, Samtaler afholdes i uge 15. Du er meget velkommen til at ringe og aftale et møde 3965 7113, spørg efter Halla eller Marianne

Leder til integreret selvejende institution søges

Husum Børnehus søger per 1. juni 2019, eller snarest derefter, en ny leder, som kan bidrage til at videreføre børnehusets kultur og traditioner samt i samarbejde med personalet, at videreføre den gode udvikling.

Husum Børnehus er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Vores administration varetages af SPIA.

Institutionen er et hyggeligt børnehus, som er normeret til 60 børn. Vi bor i en gammel rødstensvilla med sjæl. På de tre etager er mange hyggelige rum, hvor børnene har rig mulighed for at fordybe sig i leg og læring. Se også vores hjemmeside:

Børnene kommer fra familier i nærområdet og vi har mange forskellige nationaliteter. Derfor vægter vi sprogstimuleringen i særlig grad.

Vores måltidspædagogik tager udgangspunkt i rammen om det gode måltid, og vores engagerede madmor laver mad til alle hver dag af 90% økologiske råvarer.

Udeområdet er opdelt i en legeplads for de mindste og en anden for de ældste børn. Udelivet er en stor del af indholdet i børnenes dagligdag, og derudover præges hverdagen af mange andre aktiviteter som skaber liv, glæde og læring i samspillet mellem voksne og børn.

Forventninger til institutionens leder

 • Du har uddannelse og erfaring inden for det pædagogiske område (0-6 år)
 • Du har en lederuddannelse eller er indstillet på at tage en.
 • Du skal have kendskab til brug af IT og udførelse af administrative opgaver
 • Du kan sætte processer i gang og motivere personalet
 • Du kan udvikle, implementere og evaluere den pædagogiske praksis
 • Du er med til at videreføre et miljø, hvor faglighed og trivsel vægtes højt
 • Du kan skabe gode relationer til personale, forældre og børn og indgå i en anerkende dialog.
 • Du kan udtrykke dig klart i både tale og tale og skrift, meget gerne også på engelsk.

Vi tilbyder

 • En spændende arbejdsplads med rig mulighed for at bruge dig selv som person både i relationsmæssig sammenhæng og i forhold til faglige udfordringer.
 • En lederstilling med afvekslende opgaver. Heriblandt vil børnetid af og til også indgå som en naturlig del af hverdagen, men ingen faste børnetimer.
 • Et fagligt velfunderet ledernetværk
 • Dygtige og stabile medarbejdere, som brænder for at arbejde med børnene og deres udvikling.
 • En personalegruppe der er vant til at tage ansvar og har en høj grad af medindflydelse.
 • Aktive forældre som gerne bidrager til en positiv udvikling af institutionen. Dette opleves både via bestyrelsesarbejdet, i Asylforeningen og ved stor opbakning fra forældrene til de aktiviteter, der tilbydes.
 • En multikulturel børnegruppe.
 • En institution der i de næste 2 år arbejder med særlige indsatsområder udfra en faglig handleplan.

Yderligere oplysninger

Stillingen er på fuld tid. Som leder refererer du til bestyrelsen i Husum Børnehus. Det er bestyrelsen, der ansætter dig, men Københavns Kommune skal formelt godkende din ansættelse. Aflønning sker efter gældende overenskomst indgået mellem KL og BUPL.

Har du spørgsmål og/eller behov for en rundvisning, kan du kontakte bestyrelsesformand Patrick tlf. 28603215 eller pædagogisk konsulent Mette tlf. 27633633.

Vi forventer at holde samtaler i 15.(d. 9 + 11 april) Ansøgningsfrist er 5 april kl. 12.00

Vi vil gerne modtage ansøgninger sendt elektronisk, eller ved personligt fremmøde. Elektroniske ansøgninger sendes til: husumbh@gmail.com mærket ’leder’ i emnefeltet.

Vi ser frem til din ansøgning.

Husum Børnehus, Frederikssundsvej 298 tlf. 38284565