Spifo havde foretræde for Folketingets Børne- og undervisningsudvalg om “før-SFO” og “forårs-SFO”

Foretræde for Folketingets Børne- og undervisningsudvalg den 6/5-21, kl. 11.15 – om ”før-SFO”, ”forårs-SFO”, etc.

Inspireret af en artikel Kristeligt Dagblad ( https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/det-er-ikke-godt-boern-komme-tidligt-i-sfo-lad-boernehaveboern-blive-i-barndommens  ), var SPIA`s børnepolitiske forening, SPIFO, d. 6/5-21 til foretræde for Folketingets Børne- og undervisningsudvalg. Foretrædet kom i stand i et samarbejde mellem SPIFO og artiklens forfattere, der er repræsenterer en gruppe Steinerpædagoger, der kalder sig ”Ro på Barndommen”.

P.g.a. Corona-restriktioner måtte vores delegation kun bestå af to personer, så det blev Denice Valentin, Spifo`s formand, og Steinerpædagog Helle Heckmann der var på Christiansborg.

Denice har berettet følgende om, hvordan det gik:

”Vi uddelte vores talepapir til de medlemmer af udvalget, der var til stede. Det blev meget vel modtaget, og de ville gerne have dokumentet online, så de kan lægge det op, sende det rundt og klikke på links.

De var umiddelbart enige, og det blev kommenteret, at det måske ikke var en god idé at gøre det frivilligt (for forældre), men derimod insistere på, at der er minimumsnormering indtil barnet starter i skole (1:6 og ikke 1:27).

De spurgte også, om vi havde kontakt med KL.

Vi fik ros for at være en stemme i debatten. Det var i det hele taget en meget positiv oplevelse”

Talepapiret ( Spifo og Ro på Barndommen – Taledokument foretræde FT-BUU 6.5.21 ) har udvalgssekretariatet nu fået elektronisk, og det er lagt op på Folketingets hjemmeside, samtidig med at udvalget beder ministeren kommentere på det. Svaret vil blive sendt til os, ca. 4 uger efter foretrædet.