Pædagogisk konsulent

pernille-fich

Pernille Fich vil i de kommende måneder arbejde for SPIA som pædagogisk konsulent.

Pernille Fich har arbejdet i mange år som daginstitutionsleder og er videreuddannet i kropsorienteret psykoterapi v. Peter Kofoed.

Pernille kan kontaktes på telefon: 2220 9026 og E-mail: pf@spia.dk

Pernille kan tilbyde sparring til ledere og bestyrelser om følgende:

 • Sparring i de problemstillinger der opstår i den almindelige hverdag
 • Ledelse strategiske overvejelser
 • Stress forebyggelse – gode leder vaner
 • Organisationsstruktur – herunder beslutningsgange
 • Bestyrelsens rolle og kompetence
 • Konflikthåndtering og klagegange
 • Forældre – bekymringer, klager og konflikter
 • Sygefravær
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Samarbejdsproblemer
 • Pædagogiske processer
 • Inspiration til pædagogiske projekter

 

 

 

Kort intensivt lederkursus

SPIA afholder et intensivt 2-dages lederkursus om lederens forskellige samtaler. For at sikre optimale læringsforhold for deltagerne er der kun 12 pladser på holdet. På kurset gennemgår vi den juridiske og ledelsesmæssige ramme for samtalerne, omkring procedure, forberedelse, og formål med samtalen, samt praktiske øvelser (cases). Vi arbejder med lederens dilemmaer i de forskellige samtaler, og træner de forskellige samtaleformer i et fælles læringsrum, hvor jeres egne oplevelser og erfaringer er meget velkomne. Der vil desuden blive sat fokus på samtalerne, som ledelsesredskab i forhold til innovation og kvalitet.

Kurset indeholder følgende:

 • Formelle/uformelle samtaler – deres indhold og ramme
 • Medarbejdersamtaler
 • Gruppeudviklingssamtaler
 • Syge/omsorgssamtaler
 • Tjenstlige samtaler – instruks, påtale og advarsel
 • Konfliktsamtalen
 • Forældresamtalen – hvornår deltager lederen?

Kurset afholdes af Helle Thorsklint, der er konsulent indenfor ledelse og pædagogik, og det foregår mandag den 14. og tirsdag den 15. november kl. 09.00 – 15.30 i salen på Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse. Kurset er åbent for alle og koster kr. 3.500. + moms og med fuld forplejning.  I kan tilmelde jer til kurset til Annette Foltmann på af@spia.dk