SPIA vundet sag for privat institution i Statsforvaltningen

SPIA henvendte sig i 2013 til Statsforvaltningen i en sag mellem en privat daginstitution og Esbjergs Kommune. Sagen omhandlede kommunens nægtelse af at betale driftstilskud til institutionen for børn i opsigelsesperioden, som kommunen på forældrenes foranledning havde flyttet fra dag til dag over i andre institutioner. Forældrene havde en måneds opsigelsesvarsel, og da sagen omhandlede tab af driftstilskud på i alt 17 børn, var der tale om et betydeligt økonomisk tab for institutionen.

Esbjerg Kommune påberåbte sig, at kommunen ikke kunne betale dobbelt driftsskud for børnene, og mente at der alene var tale om et aftaleretligt mellemværende mellem forældrene og den private daginstitution. Statsforvaltningen behandlede sagen og resultatet af afgørelsen den 16. juni i år blev, at Esbjerg Kommune ikke var berettiget til at afvise at betale tilskud til institutionen for børnene i opsigelsesperioden, da der var tale om et rimeligt opsigelsesvarsel. Nu kan den private daginstitution se frem til at modtage en erstatning på 17 måneders driftstilskud fra kommunen.

Med statsforvaltningens afgørelse er det slået fast, at kommunerne skal respektere de private institutioners opsigelsesvarsel, når børn overflyttes fra private daginstitutioner til andre daginstitutioner.

Nyt fra SPIFO

Kære alle
Siden SPIFOs årsmøde i januar i år har bestyrelsen arbejdet med at finde en god ramme for foreningens arbejde. Bestyrelsen er enig om, at SPIFO er en græsrodsbevægelse med en autonom netværksstruktur uden en bestemmende og censurerende bestyrelse. Bestyrelsens rolle er at faciliterer medlemmernes initiativer og aktiviteter.

SPIFO er SPIAs Børnepolitiske forening. Vi ser det som en klar fordel, at SPIFO kan råbe højt om politiske forhold, der belaster daginstitutionsområdet, mens SPIA fortsat kan være en reel samarbejdspart med kommunerne. Der er tale om 2 forskellige platforme, der giver os en frihed til at tale børnenes sag, uden at skulle tage hensyn til det økonomiske samarbejdet med kommunerne.

På vores årsmøde i januar var der mange, der havde specifikke ønsker til, hvilke arbejdsgrupper vi skulle oprette. Vi har foreløbigt nedsat følgende arbejdsgrupper:

  • Vidensbank på selvejeområdet, hvor Annette Foltmann er tovholder.
  • Gamle ledere hjælper nye ledere, hvor Elisabeth Lunding er tovholder.
  • Små institutioner og sårbare børn, hvor Jette Saltorp er tovholder.
  • Den pædagogiske praksis / vidensbank og faglig formidlingsgruppe
  • Politisk interessevaretagelse og presse-gruppe, hvor Annette Foltmann, Torben Jensen og Svend Erik Christiansen er tovholdere.
  • Digitale Platforme og PR, hvor Flemming Licht er tovholder.

Efter sommerferien vil løbende afholde ”Cafémøder” efter fyraften på Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse, hvor medlemmer og interesserede er velkommen til at komme og deltage. De første møder bliver torsdag den 8. september og torsdag den 29 september fra kl.16 – 21. Der vil blive serveret sandwich og vand. Der vil være deltagelse fra SPIFOs bestyrelsen hver gang.

Vi sender en mail ud, når tiden nærmer sig 🙂

Hvis du ønsker at vide mere om SPIFO, er du velkommen til at ringe til Annette Foltmann på telefon: 6171 1467

SPIFO ønsker jer alle en god sommerferie 🙂