SPIA udsat for Hacking

SPIA har i perioden fra torsdag den 18. september til tirsdag den 23. september været udsat for hacking af Annette Foltmanns mail af@spia.dk. Det vides endnu ikke om hackingen har fundet sted over en længere periode. SPIA har naturligvis anmeldt hackingen til politiet, der efterforsker sagen, og vi har beskyttet vores mails yderligere.

Hacking er, når nogen uberettiget skaffer sig adgang til andres IT-systemer eller programmer, og er dybt ulovligt. Personen, der hacker, kan enten slette, ændre eller kopiere data eller blot gøre sig bekendt med oplysningerne. I henhold til straffelovens § 263, stk. 2 straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger og programmer med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, og under skærpende omstændigheder med fængsel i op til 6 år. Det samme gælder for den, der har bestilt hacking.

I de 2 år og snart 9 måneder, hvor SPIA har eksisteret har vi gentagne gange været udsat for forsøg på hacking. Derfor har vi desværre også måtte lukke af for kommentarer og dialog på vores hjemmeside. Hvis I har modtaget mærkelige og atypiske mails fra os i den sidste tid, så kontakt os venligst.

Institutionskonference 2015

Institutionskonference

Den 31. oktober i 2015 fra kl. 9-15.30 afholder SPIA vores første institutionskonference på Odense Congress Center. I 2015 er temaet for institutionskonferencen:  Hvordan kan rum og indretning understøtte inklusion af børn med forskellige hjerner? Oplægsholdere er hjerneforsker Ann E. Knudsen, cand.mag. og lektor i dansk og psykologi, Charlotte Ringsmose, Ph.d. og lektor på institut for læring, DPU, Aarhus Universitet, og Susanne Staffeldt, uddannet på Danmarks Designskole. Institutionskonferencen er for alle, dvs. både for ledere, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer. Når I skal til at planlægge jeres årshjul for 2015, kan institutionskonferencen indgå, som en pædagogisk dag for jeres institution. Prisen er 999 kr. pr. deltager inklusiv forplejning. Hvis jeres institution ønsker at deltage i Institutionskonferencen, skal I tilmelde jer inden den 1. juni 2015 til Annette Foltmann på E-mail: af@spia.dk. Tilmeldingen er bindende. Spørgsmål vedrørende institutionskonferencen kan rettes til Karen Skau Meincke på E-mail karen@spia.dk eller Helle Thorsklint på helle@spia.dk. Institutionskonferencen vil fremover blive en årlig tilbagevendende begivenhed, såfremt der er opbakning til den.