Ledernetværksmøder

SPIA afholder ledernetværksmøder på ledernes egne præmisser. Det er jer der bestemmer, hvad møderne skal indeholde, og hvor ofte de skal afholdes. Hvis du ønsker, at deltage i ledernetværket, skal du kontakte Karen Skau Meincke på karen@spia.dk eller Torben Jensen på tej@nypost.dk  

Overførsel og udbetaling af ferie og Feriefridage.

Har din medarbejder ferie, der skal overføres til det nye ferieår pr. 1. maj 2014? Husk at give besked lønkonsulent Annette Missing på am@spia.dk om udbetaling eller om overførsel af feriefridage, der ikke er afviklet ved udgangen af april måned. 

Udbetaling eller overførsel af ferie i forbindelse med feriehindring

Ved feriehindring, kan ferie, der ikke har kunnet afholdes, overføres til det følgende ferie år eller udbetales i henhold til gældende regler. Ved feriehindring forstås ifølge ferieaftalens § 24 bl.a. følgende:

  1. Egen sygdom
  2. Barselsorlov
  3. Orlov til adoption

 

Kursustilbud

SPIA afholdte 3 lederkurser i efteråret, som vores konsulent Helle Thorsklint stod for. I den forbindelse efterspurgte flere deltagere et opsamlingskursus, hvor kommunikationsdelen af lederens samtaler kunne blive øvet i praksis. Derfor afholder vi et særligt 2-dages kursus, hvor der på baggrund af et oplæg øves i samtalerne i praksis. Selvom der er gengangere på kursuset, er nye også velkomne til at tilmelde sig.Kurset er åbent for alle, også for dem, der ikke bliver administreret af SPIA. Kursus koster 2.200 kr.  uden moms og er med fuld forplejning. I kan tilmelde til Annette Foltmann på T: 6171 1467 eller  af@spia.dk  

Kurset afholdes torsdag den 12. juni og fredag den 13. juni fra kl. 09.30 – 15.30 i salen på Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse.

Kurset indeholder følgende:

  • Medarbejdersamtaler
  • Gruppeudviklingssamtaler
  • Syge/omsorgssamtaler
  • Tjenstlige samtaler – instruks, påtale og advarsel
  • Konfliktsamtalen
  • Forældresamtalen – hvornår deltager lederen?                                                                                                                        

Vi gennemgår den juridiske og ledelsesmæssige ramme for samtalerne, omkring procedure, forberedelse, og formål med samtalen, samt praktiske øvelser (cases). Herunder arbejder vi med lederens dilemmaer i de forskellige samtaler, og træner de forskellige samtaleformer.