Psykologordning i Spia

Spia tilbyder en psykologordning, der tilgodeser institutioners behov for psykologbistand, som supplement til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Formålet med ordningen er at støtte institutionernes arbejde med børn, som af forskellige grunde ikke trives. Via Spias psykologordning får man hurtig kontakt og ingen ventetid. Psykologordningen fungerer, som en ”klippekorts-ordning”, hvor man køber ydelser efter behov. Eksempel på klippekort

Læs resten